DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mühendislikte Temel Yapılar MDS   326 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Mahmut KILIÇ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Maden Mühendisleri için yeraltı ve yerüstü yapıları tünelcilik ve galeri açma, yol yapımı, heyelan-şev duraylılığı ve önlenmesi, zemin etüdü- zemin iyileştirmesi, iksa ve destek sistemleri, tasman, köprüler ve barajlar hakkında detaylı bilgi verir. Ayrıca Kullanılan beton ve kalitesi kayaç yapısı ve kayaçların mühendislik-jeomekanik özellikleri, kırık-çatlak sistemleri hakkında temel bilgiler verir
Dersin İçeriği
Yeraltı ve yerüstü yapıları tünelcilik ve galeri açma, yol yapımı, heyelan-şev duraylılığı ve önlenmesi, zemin etüdü- zemin iyileştirmesi, iksa ve destek sistemleri, tasman, köprüler ve barajlar hakkında detaylı bilgi verir. Ayrıca Kullanılan beton ve kalitesi kayaç yapısı ve jeomekanik özellikleri, kırık-çatlak sistemleri hakkında temel bilgiler verir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mineral ve kayaçların mühendislik ve kayamekaniği ile ilgili jeomekanik özelliklerinin öğrenilmesi
2) heyelan tiplerinin belirlenmesi ve önlenmesi
3) Temel sondajları ve zemin etüdü-zemin sağlamlaştırma
4) harita bilgisi
5) betonlar ve çimentoların öğretimi
6) Köprüler ve viyadüklerin inşaası
7) barajların özellikleri
8) Zemin etüdü
9) Tünellerin inşaası
10) Demiryolu ve istinat yapıları
11) Barajların türleri ve inşası
12) Hava alanları
13) Tünel
14) Yeraltı yapıları
15) final


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygular.
X
4
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlar.
X
5
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme beceri elde eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanır.
X
13
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.
X
14
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
X
15
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olunur.
X
16
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındalığına varır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Süreksizlikler ve kayaçların sınıflandırılması ders notları (1-15) Anlatım
Performans Değerlendirmesi
2 Heyelanlar ve haritalar ders notları (16-49) Anlatım
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
3 Temel sondajlar ders notları (50-70) Anlatım
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
4 beton ders notları (71-83) Anlatım
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
5 karayolu ve otoyol yapıları ders notları (84-127) Anlatım
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
6 Demiryolu ve istinat yapıları ders notları (127-142) Anlatım
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
7 Köprüler ve viyadükler ders notları (143-149) Anlatım
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav ders notları Problem Çözme
Yazılı Sınav
9 su alma yapıları ve barajlar ders notları (150-189) Anlatım
Performans Değerlendirmesi
10 Hava alanları ders notları (189-195) Anlatım
Ödev
11 Raylı sistemler ders notları (195-215) Anlatım
Performans Değerlendirmesi
12 Tünel terimleri ders notları (215-217) Anlatım
Performans Değerlendirmesi
13 Tünel çeşitleri ders notları (217-221) Anlatım
Performans Değerlendirmesi
14 Tünel kazıları ders notları (221-242) Anlatım
Performans Değerlendirmesi
15 Konuların tekrarı ders notları Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ders notları Problem Çözme
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar