DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seramik Teknolojisi MDS   328 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hüseyin VAPUR
Dersi Verenler
Prof. Dr.HÜSEYİN VAPUR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Seramik sanayinde kullanılan hammaddelerin üretimi, zenginleştirilmesi, maden mühendisliğinin seramik üretimindeki yeri ve katkısı hakkında temel ve teknolojik bilgilerle donanımlı öğrenciler yetiştirmek
Dersin İçeriği
Seramik hammaddeleri ve endüstriyel seramik hazırlama teknikleri, kompozit malzemeler, killler ve genel özellikleri, seramik killeri, kaolen, feldspat, kuvars ve diğer hammaddeler, pişirme, sırlama, porselen üretimi konularında temel bilgiler vermek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Seramik Nedir bilir.
2) Seramiğe katılan hammaddeleri bilir.
3) Killer ve özelliklerini bilir.
4) Kaolen-feldpat- silikatları bilir.
5) Pişirme ve sırlamayı bilir.
6) feldspat
7) kuvars
8) Öğrenim bilgilerinin kontrolü
9) kaolen
10) Seramik hamurunun hazırlanması
11) Refrakter malzemeler
12) katkı maddeleri
13) İleri seramik malzemeler
14) kompozitler
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygular.
X
4
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlar.
X
5
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme beceri elde eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanır.
X
13
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.
X
14
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
X
15
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olunur.
X
16
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındalığına varır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Seramikleri genel özellikleri ders notları Anlatım
Tartışma
Gösteri
Performans Değerlendirmesi
2 killerin genel özellikleri ve Geleneksel seramik ders notları Anlatım
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
3 ülkemizin seramik üretim potansiyeli ve başlıca tesisler ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Performans Değerlendirmesi
4 feldspat, kuvars, kaolen ders notları Anlatım
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
5 Kullanılan diğer hammddeler ders notları Anlatım
Performans Değerlendirmesi
6 pişirme ve sırlama, ders notları Anlatım
Performans Değerlendirmesi
7 Seramiklerin fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri ders notları Anlatım
Sözlü Sınav
8 Ara Sınav ders notları Problem Çözme
Yazılı Sınav
9 porselen üretimi ders notları Anlatım
Ödev
10 Endüstriyel Seramikler ders notları Anlatım
Performans Değerlendirmesi
11 Nano teknoloji ders notları Anlatım
Performans Değerlendirmesi
12 yeni teknolojiler ders notları Anlatım
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
13 kompozit malzemeler, ders notları Anlatım
Performans Değerlendirmesi
14 Konu tekrarı ders notları Anlatım
Sözlü Sınav
15 Konu tekrarı ders notları Anlatım
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ders notları Problem Çözme
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar