DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kömür Hazırlama Teknolojisi MDS   330 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hüseyin VAPUR
Dersi Verenler
Prof. Dr.HÜSEYİN VAPUR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kömürün fiziksel ve kimyasal özelliklerinin zenginleştirmeye etkileri, numune alma, ağır sıvı deneyleri ve yıkama eğrilerinin çizilmesi ve değerlendirilmesi, iri, ince, çok ince kömürlerin zenginleştirilmesi, kömür kurutma işlemleri, stoklama ve harmanlama işlemleri, kömür zenginleştirme tesislerinin tasarımı ve değerlendirilmesini içeren konularda öğrenciyi bilgilendirmek
Dersin İçeriği
Kömürün kullanımı (enerji üretimi, yakıt olarak tüketimi, yakıt dışı tüketimi) ve kömür hazırlamanın nedenleri Kömürün fiziksel ve kimyasal özelliklerinin zenginleştirmeye etkileri Numune alma ve standart kömür analizleri Kömür analiz yöntemleri Ağır ortam deneyleri Yıkama eğrilerinin çizilmesi için gerekli verilerin bulunması ve standart yıkama eğrilerinin çizilmesi Kömür hazırlama ve zenginleştirme yöntemleri 1 Kömür hazırlama ve zenginleştirme yöntemleri 2 Kömür hazırlama ve zenginleştirme yöntemleri 3 Kömürlerin sınıflandırılması Kömürden kükürdün uzaklaştırılması Kömür zenginleştirmede yardımcı işlemler Lavvar tesislerinin dizaynı ve değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kömürün fiziksel ve kimyasal özelliklerinin zenginleştirmeye etkilerini bilir.
2) Temsili numune almanın önemi ve gerekli hesaplamalarını bilir.
3) Ağır ortam-yıkama eğrilerinin çizilmesi ve değerlendirilmesini yapar.
4) İri, ince, çok ince boyuttaki kömürlerin zenginleştirme yöntemlerini bilir
5) Kömür hazırlamada diğer yardımcı işlemleri bilir
6) Kömür hazırlama lavvar tesislerinin dizaynı ve değerlendirilmesini anlar.
7) Kömürün kullanımı (enerji tüketimi, yakıt olarak tüketimi, yakıt dışı tüketimi) ve kömür hazırlamanın nedenleri hakkında bilgi edinir.
8) Numune alma ve standart kömür analizleri hakkında bilgi edinir.
9) Kömür analiz yöntemleri hakkında bilgi edinir.
10) Kömürlerin sınıflandırılması hakkında bilgi edinir.
11) Kömürden kükürdün uzaklaştırılması hakkında bilgi edinir.
12) Kömür zenginleştirmede yardımcı işlemler hakkında bilgi edinir.
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygular.
X
4
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlar.
X
5
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme beceri elde eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanır.
X
13
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.
X
14
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
X
15
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olunur.
X
16
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındalığına varır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kömürün kullanımı (enerji tüketimi, yakıt olarak tüketimi, yakıt dışı tüketimi) ve kömür hazırlamanın nedenleri Literatür taraması Anlatım
2 Kömürün fiziksel ve kimyasal özelliklerinin zenginleştirmeye etkileri Literatür taraması Anlatım
3 Numune alma ve standart kömür analizleri Literatür taraması Anlatım
4 Kömür analiz yöntemleri Literatür taraması Anlatım
5 Ağır ortam deneyleri Literatür taraması Anlatım
6 Yıkama eğrilerinin çizilmesi için gerekli verilerin bulunması ve standart yıkama eğrilerinin çizilmesi Literatür taraması Anlatım
7 Kömür hazırlama ve zenginleştirme yöntemleri 1 Literatür taraması Anlatım
8 Ara Sınav Ders notları Yazılı Sınav
9 Kömür hazırlama ve zenginleştirme yöntemleri 2 Literatür taraması Anlatım
10 Kömür hazırlama ve zenginleştirme yöntemleri 3 Literatür taraması Anlatım
11 Kömürlerin sınıflandırılması Literatür taraması Anlatım
12 Kömürden kükürdün uzaklaştırılması Literatür taraması Anlatım
13 Kömür zenginleştirmede yardımcı işlemler Literatür taraması Anlatım
14 Lavvar tesislerinin dizaynı ve değerlendirilmesi Literatür taraması Anlatım
15 Lavvar tesislerinin dizaynı ve değerlendirilmesi 1 Literatür taraması Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar