DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Madencilik ve Çevre MDS   436 8 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nil YAPICI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNİL YAPICI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
MADENCİLİK ALANIYLA İLGİLİ BİR PROJEYİ UYGULAMALI OLARAK HAZIRLAYABİLİR.
Dersin İçeriği
Maden Mühendisliği Uygulamalarından oluşan çevresel etkiler, tehlike ve riskleri, bu etkilere karşı alınacak önlemler, tehlike ve risklere karşı alınacak iş güvenliği önlemleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çevrenin Önemi ve calı yaşamı ile olan ilişkisini anlatır. Açık ocak made işletme yönteminin çevresel etkilerini kavrar.
2) Yeraltı maden işletme yönteminin çevresel etkileri ve tedbirlerini kavrar.
3) Toprak, hava ve su kirlenmesinin nedenleri ve tedbirlerini öğrenir.
4) Doğal ve jeolojik afetleri tanır ve tanımlar.
5) Afetlerin çevresel etkilerini bilir ve tanımlar.
6) Çevreyi korumak amacıyla araştırma ve önleme planları yapar.
7) Doğal ve jeolojik afetleri tanımlamak ve çevresel etkilerini bilmek ve aynı zamanda çevresel jeokimyayı anlamaktır.
8) Çevre jeolojisinin tanımı ve prensipleri, jeolojik çevre-insan etkileşimi, dopal afetler ve çevresel etkileri, kirlilik tipleri, katı ve sıvı atıklar için yer seçimi ve çevresel etkileri, çevrenin korunmasında jeolojinin önem
9) Toprak çevre ilişkisi
10) Kaynak olarak atıklar ve atık depolama alanları
11) Kütle hareketleri ve çevre etkileşimi
12) Jeolojik döngüler ve çevreyle ilişkileri
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygular.
X
4
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlar.
X
5
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme beceri elde eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanır.
X
13
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.
X
14
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
X
15
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olunur.
X
16
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındalığına varır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çevreye giriş, Çevrenin canlı yaşamı ile ilişkisi Literaür tarar, ders notlarını okur
2 Açık ocak maden işlemesinin çevresel etkileri ve alınacak önlemler Literaür tarar, ders notlarını okur
3 Yer altı işletmesinin çevresel etkileri ve alınacak önlemler Literaür tarar, ders notlarını okur
4 Kömür ve Cevher hazırlama işlemleriinin çevresel etkileri ve tedbirler Literaür tarar, ders notlarını okur
5 Metal ve kömürün endüstriyel kullanımlarının çevresel etkileri ve önlemler Literaür tarar, ders notlarını okur
6 Altın Madenciliği ve Çevre Literaür tarar, ders notlarını okur
7 Radfyoaktif kirlenme ve etkileri, önlemler Literaür tarar, ders notlarını okur
8 Ara Sınav Literaür tarar, ders notlarını okur Yazılı Sınav
Ödev
9 Toprak kirlenmesi: işleyen ve terkedilmiş maden ocaklarının etkileri Literaür tarar, ders notlarını okur
10 Madencilik faaliyetlerinden oluşan hava kirliliği Literaür tarar, ders notlarını okur
11 Madencilik Faaliyetleri sonrası çevresel iyileştirme yöntemleri ve Uygulamaları Literaür tarar, ders notlarını okur
12 Madencilik ile ilgili Çevre kanunları ve yönetmelikleri Literaür tarar, ders notlarını okur
13 Proje tanıtım dosyası hazırlanması Literaür tarar, ders notlarını okur
14 Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) Literaür tarar, ders notlarını okur
15 Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) Literaür tarar, ders notlarını okur
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Literaür tarar, ders notlarını okur Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar