DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tünel ve Kuyu Açma MDS   333 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Suphi URAL
Dersi Verenler
Prof. Dr.SUPHİ URAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tünel ve kuyulara giriş, inşaat parametreleri, inşaayı etkileyen zemin ve parametreleri, tünel ve kuyuların kullanım alanını tanıtmak.
Dersin İçeriği
Giriş/tünel rotasının belirlenmesi/tünel ve kuyu inşaası ve dizaynına etki eden jeolojik şartlar/ yumuşak kaya şartlarında tünelcilik/tünelcilikte zemin ıslahı/ tünelciliğin zararları /tünel va kuyularda dizayna ve destek metodları / tünel ve kuyu kazısında gerilme ve deformasyonlar / tünel ve kuyularda destek elemanları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tünel ve kuyular hakkında tanımlayıcı ön bilgiler
2) Kaya sınıflamaları
3) Zemin sınıflamaları
4) Kaya ve zemin yapısının tünele etkileri
5) Tünel kazı yöntemleri
6) Özel tünel açma yöntemleri
7) Tünelcilikte delme patlatma
8) Patlayıcı maddelerin türleri ve elemanları
9) Patlatma işlemlerinin gerçekleştirilmesi
10) Kuyu açma işlemleri
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygular.
X
4
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlar.
X
5
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme beceri elde eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanır.
13
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.
14
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
X
15
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olunur.
X
16
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındalığına varır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tünel ve kuyular hakkında tanımlayıcı ön bilgiler Ders notlarına çalışır, linkleri araştırır Soru-Cevap
2 Kaya sınıflamaları Ders notlarına çalışır, linkleri araştırır Soru-Cevap
3 Zemin sınıflamaları Ders notlarına çalışır, linkleri araştırır Soru-Cevap
4 Kaya ve zemin yapısının tünele etkileri Ders notlarına çalışır, linkleri araştırır Soru-Cevap
5 Tünelin tanımı, elmanları, inşaası, tahkimat türleri Ders notlarına çalışır, linkleri araştırır Soru-Cevap
6 Tünel kazı yöntemleri Ders notlarına çalışır, linkleri araştırır Soru-Cevap
7 Tünel kazı teknikleri Ders notlarına çalışır, linkleri araştırır Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ders notlarına çalışır, linkleri araştırır Soru-Cevap
Yazılı Sınav
9 Özel tünel açma yöntemleri Ders notlarına çalışır, linkleri araştırır Soru-Cevap
10 Tünelcilikte delme patlatma Ders notlarına çalışır, linkleri araştırır Soru-Cevap
11 Patlayıcı maddelerin türleri ve elemanları Ders notlarına çalışır, linkleri araştırır Soru-Cevap
12 Patlatma işlemlerinin gerçekleştirilmesi Ders notlarına çalışır, linkleri araştırır Soru-Cevap
13 Kuyu açma işlemleri Ders notlarına çalışır, linkleri araştırır Soru-Cevap
14 Kuyu açma tahkimatı Ders notlarına çalışır, linkleri araştırır Soru-Cevap
15 Özel kuyu açma yöntemleri Ders notlarına çalışır, linkleri araştırır Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarına çalışır, linkleri araştırır Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar