DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Ekonomi MDS   219 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hüseyin VAPUR
Dersi Verenler
Prof. Dr.HÜSEYİN VAPUR1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HÜSEYİN VAPUR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İyi bir mühendis genel ekonomik konularda bilgi sahibi olmalıdır. Teorik ve pratik bilgisini kullanarak çalıştığı işletmeyi karlı duruma getirmelidir. Bu nedenle bu derste genel ekonomik konuların (pazarlama, işletme, ihracat ithalat , enflasyon, arz-talep v.b.) öğrenilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Ekonomi ve ihtiyaç nedir. Küresel ekonomi ve madenciliğe etkileri, üretim deki ekonomik girdiler, esneklik kavramı, yurt içi ve yurt dışı ithalat-ihracat ilişkisi, para ve banka, enflasyon ve faiz ilişkisi, piyasalar arası ilişki, pazarlama, ekonomik durgunluk, büyüme ve borsa, hisse senedi, merkez bankası ilişkileri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ekonomi nedir, ekonomik sistemler ve ekonominin kapsamını bilir.
2) İhtiyaç ile arz talep dengesini bilir.
3) esneklik kavramı ve piyasayı bilir.
4) üretim faktörlerini bilir.
5) piyasa çeşitlerini bilir.
6) Para banka, milli gelir ve istihtamı bilir.
7) Diş ticaret ve küresel ekonomiyi bilir.
8) Piyasa çeşitleri ve özellikleri bilir
9) Fiat teşekkülü, Talep-Arz bilir.
10) Esneklik Kavramı, vergiler ve sübvansiyonlar bilir
11) Üretim ve bölüşüm teorisi bilir
12) Dış ticaret teorileri, Dış ödemeler dengesini bilir
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygular.
X
4
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlar.
X
5
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme beceri elde eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanır.
X
13
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.
X
14
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
X
15
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olunur.
X
16
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındalığına varır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ekonomi nedir. Temel sorunlar ve ekonominin Kapsamı Ders Notu 1-10 Anlatım
Performans Değerlendirmesi
2 Ekonomik sistemler, doktrinler ve küresel ekonomi Ders Notu 10-20 Anlatım
Performans Değerlendirmesi
3 İhtiyaç, çeşitleri etki eden faktörler, mal ve hizmet Ders Notu 20-30 Anlatım
Performans Değerlendirmesi
4 Fayda hizmet ve üretim faktörler Ders Notu 30-40 Anlatım
Performans Değerlendirmesi
5 Piyasa çeşitleri ve özellikleri Ders Notu 40-50 Anlatım
Performans Değerlendirmesi
6 Fiat teşekkülü, Talep-Arz, Ders Notu 50-60 Anlatım
Performans Değerlendirmesi
7 Esneklik Kavramı, vergiler ve sübvansiyonlar Ders Notu 60-70 Anlatım
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Ders notları Problem Çözme
Yazılı Sınav
9 Üretim ve bölüşüm teorisi Ders Notu 70-80 Anlatım
Performans Değerlendirmesi
10 Milli Gelir ve istihtam Ders Notu 80-90 Anlatım
Performans Değerlendirmesi
11 Para ve Banka, Enflasyon ve Faiz Ders Notu 90-100 Anlatım
Ödev
Performans Değerlendirmesi
12 Dış ticaret teorileri, Dış ödemeler dengesi Ders Notu 100-110 Anlatım
Performans Değerlendirmesi
13 Firma ve hane halkı ile piyasalar arası ilişkiler,Ekonomi ile ilgili genel tanımlar (İMF,Tefe,Tüfe, devalüasyon,revalüasyon v.b) Ek Notlar 10-30 Anlatım
Performans Değerlendirmesi
14 Konu tekrarı ve Mazeret Sınavı Ders Notları Anlatım
Performans Değerlendirmesi
15 Konu tekrarı ve Mazeret Sınavı Ders Notları Anlatım
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Notları Problem Çözme
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar