DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik 1 MDZ   101 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Dilek KAHYALAR
Dersi Verenler
Doç. Dr.DİLEK KAHYALAR1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.DİLEK KAHYALAR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Problem çözme yeteneğini geliştirmek, akıl yürütme becerisine destek olmak, temel mühendislik dersleri ve Maden Mühendisliği mesleki dersleri için matematiksel alt yapı oluşturmak.
Dersin İçeriği
Tek değişkenli fonksiyonlar/ Limit ve süreklilik/ Türev ve diferensiyel/ Türevin uygulamaları; maksimum ve minimum, ortalama değer teoremi/ İntegrasyon; belirsiz ve belirli integral, integrasyon yöntemleri, integral hesabının esas teoremi, integral hesabının ortalama değer teoremi/ Belirli integrallerin uygulamaları; alan, yay uzunluğu ve dönel cisimlerin hacim hesaplamaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fonksiyon kavramlarını açıklar.
2) Türevin matematiksel anlamlarını kavrar.
3) Türevi kullanarak matematiksel problemlerini çözer.
4) Diferansiyel yardımıyla yaklaşık hesap yapar
5) Limit kavramlarını açıklar.
6) Süreklilik kavramlarını açıklar.
7) Türevin fiziksel anlamlarını kavrar.
8) Türevi kullanarak fiziksel problemlerini çözer.
9) Türevi kullanarak mühendislik problemlerini çözer.
10) Bağıntı ve foksiyonlar hakkında bilgi edinir.
11) Türev alma teknikleri hakkında bilgi edinir.
12) Hata hesapları hakkında bilgi edinir.
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygular.
X
4
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlar.
X
5
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme beceri elde eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanır.
X
13
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.
X
14
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
X
15
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olunur.
X
16
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındalığına varır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kümeler ve kümeler üzerinde işlemler Literatür taraması Anlatım
2 Sayı kümeleri Literatür taraması Anlatım
3 Eşitsizlikler Literatür taraması Anlatım
4 Bağıntı ve foksiyonlar Literatür taraması Anlatım
5 Bazı özel fonksiyonlar Literatür taraması Anlatım
6 Limit kavramı Literatür taraması Anlatım
7 Temel Limit problemleri Literatür taraması Anlatım
8 Ara Sınav Sınav Yazılı Sınav
9 Süreklilik Literatür taraması Anlatım
10 Türev tanımı ve geometrik anlamı Literatür taraması Anlatım
11 Türev alma teknikleri Literatür taraması Anlatım
12 Hata hesapları Literatür taraması Anlatım
13 Türevin uygulamaları, ortalama değer ve Rolle Teoremleri Literatür taraması Anlatım
14 Artan ve azalan fonksiyonlar, fonksiyonların maksimum ve minimum değerleri Literatür taraması Anlatım
15 Bir fonksiyonun grafiği, maksimum ve minimum uygulamaları Literatür taraması Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar