DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik 2 MDZ   102 2 2 2 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Dilek KAHYALAR
Dersi Verenler
Doç. Dr.DİLEK KAHYALAR1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.DİLEK KAHYALAR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere Temel mühendislik dersleri ve Jeoloji Mühendisliği mesleki dersleri için gerekli olan matematiksel alt yapıyı kazandırabilmektir.
Dersin İçeriği
Koordinat sistemleri, integral, trigonometrik fonksiyonlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eğrilerin denklemlerini dik koordinatlardan kutupsal koordinatlara çevirir.
2) İntegral kavramının türevin tersi olduğunu kavrar.
3) İntegral kullanarak alan merkezi bulur.
4) Genelleştirimiş integralleri hesaplar.
5) Özel bazı eğrilerin grafiklerini kutupsal koordinatlarda çizer
6) İntegral kullanarak alan, hacim bulur.
7) İntegral kullanarak kütle merkezi bulur.
8) İntegral problemleri hakkında bilgi edinir.
9) Özel bazı eğrilerin hakkında bilgi edinir.
10) Genelleştirilmiş integraller hakkında bilgi edinir.
11) Kütle merkezi koordinatları hakkında bilgi edinir.
12) Trigonometrik integraller hakkında bilgi edinir.
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygular.
X
4
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlar.
X
5
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme beceri elde eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanır.
X
13
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.
X
14
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
X
15
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olunur.
X
16
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındalığına varır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Polar (Kutupsal) koordinatlar, Bazı özel eğrilerin grafikleri Literatür taraması Anlatım
2 Belirsiz integralin tanımı, Temel integral alma kuralları Literatür taraması Anlatım
3 Değişken değiştirme yöntemi ve kısmi integrasyon Literatür taraması Anlatım
4 Basit kesirlere ayırma yöntemi Literatür taraması Anlatım
5 Trigonometrik integraller Literatür taraması Anlatım
6 Trigonometrik dönüşüm yardımıyla integral hesap Literatür taraması Anlatım
7 Belirli integral Literatür taraması Anlatım
8 Ara Sınav Sınav Yazılı Sınav
9 Belirli integral yardımıyla alan hesabı Literatür taraması Anlatım
10 Eğri yay uzunluğu ve yüzey alan hesabı Literatür taraması Anlatım
11 Kütle merkezi koordinatları Literatür taraması Anlatım
12 Pappüs Teoremi ve uygulaması Literatür taraması Anlatım
13 Genelleştirilmiş integraller (Sınırlanmamış Aralık) Literatür taraması Anlatım
14 Genelleştirilmiş İntegraller (Fonksiyonun Sınırlanmamış Olduğu Durum) Literatür taraması Anlatım
15 Belirli integral yardımıyla hacim hesabı Literatür taraması Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar