DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizik MDZ   103 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet KARAKILÇIK
Dersi Verenler
Prof. Dr.MEHMET KARAKILÇIK1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MEHMET KARAKILÇIK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fiziğin temel kavram ve prensiplerinin mühendislik bilim dalı üzerindeki rolünü pratik örneklerle ve problemlerle açık ve mantıklı bir şekilde öğretmektir.
Dersin İçeriği
Fizik ve Ölçme Bir Boyutta Hareket Vektörler İki Boyutlu Hareket Hareket Kanunları Dairesel Hareket İş ve Enerji Potansiyel Enerji Enerjinin Korunumu Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar Sabit bir Eksen Etrafında bir Katı Cisimlerin Dönme Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum Statik Denge Elastikiyet

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fiziğin temellerini kavrar
2) Bir boyutlu hareket gözlemler
3) Fiziksel Hızı ve ivmeyi tanımlar
4) Fiziksel momentum açıklar
5) Enerji ve enerji türlerini açıklar
6) Görelilik ilkesini açıklar
7) Fiziksel etkileşmeleri yorumlar
8) Öğrenim çıktıları tanımlar
9) Kuvvet tanımlar
10) Fiziksel iş kavramını kavrar ve tanımlar
11) Dairesel hareketi açıklar
12) Tork kavramını tanımlar
13) Kütle çekimi kuvvetini tanımlar
14) Düzlemsel hareketi açıklar
15) Periyodik hareket kavrar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygular.
X
4
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlar.
X
5
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme beceri elde eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanır.
X
13
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.
X
14
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
X
15
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olunur.
X
16
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındalığına varır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fiziğin Temelleri ilgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Bir boyutta hareket ilgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Fiziksel ivme nedir ilgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Momentum nedir ilgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
5 Enerji ilgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
6 Görelilik İlkesi ilgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
7 Fiziksel Etkileşmeler ilgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Dersin genel tekrarı Yazılı Sınav
9 Kuvvet ilgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
10 Fizikte iş nedir ilgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
11 Düzlemsel Hareket ilgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
12 Dairesel Hareket ilgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
13 Torku ilgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
14 Kütle Çekim Kuvveti ilgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
15 Periyodik Hareket ilgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dersin genel tekrarı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar