DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Jeoloji MDZ   109 1 2 2.5 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nil YAPICI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNİL YAPICI1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiNİL YAPICI2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Jeoloji hakkında bilgi sahibi olur, jeolojinin tüm kavram ve kurallarını bilir, diğer disiplinlerde bu bilgileri kullanır
Dersin İçeriği
Giriş/ Yerkürenin genel özellikleri; içyapısı, yeryüzü ve yeryüzü şekilleri/ kayaç oluşumu ve mineraller/ Magmatizma ve magmatik kayalar/ Sedimantasyon ve sedimanter kayalar/ Metamorfizma ve metamorfik kayalar/ Çökelme ortamları/ Stratigrafi ve prensipleri/ Yapısal jeoloji; kıvrımlar, çatlaklar, eklem ve faylar/ Jeolojik zaman skalası/ Levha tektoniği/ Litosferde oluşan hareketler; volkanizma, plütonizma, deprem ve nedenleri/ Haritalar; ölçek, bölümler, kontur ve topoğrafik haritalar, açıklamalar, nokta belirleme sistemleri, topografik kesitler/ Tabaka doğrultu ve eğim kavramları/ Jeolog pusulasının kullanımı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tektonik deformasyonlar hakkında bilgi sahibi olur
2) Jeolojinin mühendislik, çevre ve doğa bilimci olarak önemini kavrar.
3) Önemli kayaç ve cevher minerallerini tanır.
4) Deprem ve levha hareketleri kavramını öğrenir
5) Genel Jeoloji ve yan bilim dalları hakkında bilgi edinme, jeolojinin tanımı,konusu ve tarihçesi hakkında bilgi sahibi olur
6) Jeoloji bilimi ve Jeoloji Mühendisi kavramını anlar.
7) Yerkürenin iç yapısını ve özelliğini öğrenir.
8) Kristal, Minerali, Kayaç çevrimini ve kayaç sınıflamasını öğrenir.
9) Mineral ve kayaç arasındaki farkı öğrenir.,
10) Jeolojik zaman ve fosili hakkında bilgi edinir.
11) Deprem hakkında bilgi edinir.
12) Mühendislik Jeolojisi, meslek hukuku ve malzeme jeolojisi hakkında genel bilgi edinir
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygular.
X
4
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlar.
X
5
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme beceri elde eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanır.
X
13
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.
X
14
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
X
15
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olunur.
X
16
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındalığına varır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş: Genel Jeolojinin Tanıtımı ve Tarihçesi Literatür taraması Anlatım
2 Yeryuvarının genel özellikleri, izostasi kavramı Literatür taraması Anlatım
3 Yerkabuğu ve yeriçi Literatür taraması Anlatım
4 Yerin magnetik alanı,kayaçların mıknatıslanması ve paleomagnetizma Literatür taraması Anlatım
5 Yeryuvarının kimyasal bileşimi Literatür taraması Anlatım
6 Yerkabuğunu oluşturan maddeler: Mineraller Literatür taraması Anlatım
7 Kayaçlar Literatür taraması Anlatım
8 Ara Sınav Sınav Yazılı Sınav
9 Tabakalı kayaçların genel özellikleri ve yaşı Literatür taraması Anlatım
10 Tabakalı kayaçların tektonik deformasyonu Literatür taraması Anlatım
11 Magma, Volkanizma, Plütonizma Literatür taraması Anlatım
12 Metamorfizma Literatür taraması Anlatım
13 Depremler Literatür taraması Anlatım
14 Epirojenik ve Orojenik hareketler Literatür taraması Anlatım
15 Levha Tektoniği ve kıtaların kayması Literatür taraması Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar