DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Programlama MDZ   110 2 2 2.5 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet DAĞ
Dersi Verenler
Prof. Dr.AHMET DAĞ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.AHMET DAĞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Algoritma ve programlama mantığı verilerek, öğrencinin Visual Basic görsel programlama dili ile program geliştirme becerisi kazanmasını sağlamak.
Dersin İçeriği
Bilgisayar programlamaya giriş/ Terminoloji/ Algoritma geliştirme ve akış diyagramları/ Visual Basic programlama dilinde; veri türleri, değişkenler, sabitler, matematiksel ve mantıksal ifadeler, giriş ve çıkış deyimleri, karar yapıları, döngüler, fonksiyonlar ve altprogramlar, kullanıcı ara yüzleri oluşturma, formlar, denetimler, menüler ve örnek uygulamalar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Programlama mantığını bilir
2) Algoritma ve akış diyagramı hazırlar
3) Visual Basic programlama dilinde değişken ve sabitleri tanımlar, operatörleri bilir
4) Visual Basic programlama dilinde veri girişi deyimlerini kullanabilir
5) Visual Basic programlama dilinde veri çıkışı deyimlerini kullanabilir
6) Visual Basicprogramlama dilinde karar yapılarını bilir
7) Visual Basic programlama dilinde gönderme deyimlerini bilir
8) Visual Basic programlama dilinde dönyü yapılarını bilir.
9) Yazım ve mantık hatalarını bilir.
10) Visual Basic programlama dilinde altprogram oluşturup kullanabilir.
11) Visual Basic programlama dilinde fonksiyon oluşturup kullanabilir.
12) Visual Basic programlama dilinde nesne ve olay kavramlarını anlar ve tasarlar
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygular.
X
4
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlar.
X
5
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme beceri elde eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanır.
X
13
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.
X
14
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
X
15
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olunur.
X
16
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındalığına varır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Programlama mantığı ve algoritma geliştirme Literatür taraması Anlatım
2 Programlamada semboller ve akış diyagramları Literatür taraması Anlatım
3 Visual Basic programlama dilinde; veri tipleri, değişkenler ve sabitler, operatörler Literatür taraması Anlatım
4 Visual Basic programlama dilinde; hazır fonksiyonlar ve aktarma deyimi Literatür taraması Anlatım
5 Visual Basic programlama dilinde; veri girişi ve çıkışı Literatür taraması Anlatım
6 Visual Basic programlama dilinde; gönderme deyimleri Literatür taraması Anlatım
7 Visual Basic programlama dilinde; karar yapıları Literatür taraması Anlatım
8 Ara Sınav Sınav Yazılı Sınav
9 Visual Basic programlama dilinde; döngüler Literatür taraması Anlatım
10 Visual Basic programlama dilinde; altprogram ve fonksiyon tanımlama Literatür taraması Anlatım
11 Visual Basic programlama dilinde; nesneler ve olaylar Literatür taraması Anlatım
12 Örnek programların yazılması Literatür taraması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Örnek programların yazılması Literatür taraması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Örnek programların yazılması Literatür taraması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Örnek programların yazılması Literatür taraması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar