DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Lineer Cebir MDZ   201 3 2 2 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ela AYDIN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiELA AYDIN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, Lineer Cebirin soyut ve somut yönleriyle ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Dersin içeriği, Lineer denklem sistemleri,matrisler , determinantlar ,düzlemde ve uzayda vektörler ve veltör uzaylarından oluşmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Lineer Denklem Sistemleri ve Matrisleri tanır.
2) Matris İşlemlerini yapar.
3) Özel tipteki Matrisleri tanır.
4) Gauss Yoketme ve Gauss Jordan İndirgemesi ile sistemlerin çözer.
5) Bir matrisin tersini bulur.
6) Determinant hesaplar ve Determinant Özelliklerini bilir.
7) Cramer Sistemiyle Lineer Sistemleri Çözer.
8) Kofaktör ve Bir Matrisin Eki kullanarak matris tersi bulur.
9) Matrislerin benzerliğini bilir.
10) Bir matrisin rankını bulur.
11) Vektör Uzayları, Düzlemde ve Uzayda Vektörleri bulur.
12) Lineer geren uzayı bulur.
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygular.
X
4
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlar.
X
5
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme beceri elde eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanır.
X
13
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.
X
14
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
X
15
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olunur.
X
16
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındalığına varır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Lineer Denklem Sistemleri ve Matrisler Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması Anlatım
Tartışma
2 Matris İşlemleri Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması Anlatım
Tartışma
3 Özel tipteki Matrisler Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması Anlatım
Tartışma
4 Gauss Yoketme ve Gauss Jordan İndirgemesi ile sistemlerin çözümü Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması Anlatım
Tartışma
5 Bir matrisin tersini bulma Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması Anlatım
Tartışma
6 Determinant hesaplama ve Determinant Özellikleri Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması Anlatım
Tartışma
7 Cramer Sistemiyle Lineer Sistemleri Çözme Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Kofaktör ve Bir Matrisin Eki kullanarak matris tersi bulma Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması Anlatım
Tartışma
10 Benzerlik Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması Anlatım
Tartışma
11 Bir matrisin rankı Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması Anlatım
Tartışma
12 Vektör Uzayları, Düzlemde ve Uzayda Vektörler Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması Anlatım
Tartışma
13 Lineer geren uzayı bulmak Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması Anlatım
Tartışma
14 Vektörlerin lineer bağımlılık ve bağımsızlığı Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması Anlatım
Tartışma
15 Çember, küre denklemleri ve uygulamaları, Yarıyıl sonu sınavı Review of the relevant pages from sources Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar