DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mukavemet MDZ   203 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet DAĞ
Dersi Verenler
Prof. Dr.AHMET DAĞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciye; mühendislik yapılarının taşıyıcı sistem tasarımını ve gerekli temel dayanım hesaplarını yapabilme yeteneğini kazandırmak, yapı elemanlarının kuvvet-yerdeğiştirme, gerilme-şekildeğiştirme ilişkilerinin belirlenmesi, güvenlik gerilmelerine göre boyutlandırma yeteneği kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Temel kavramlar ve kanunlar, kesit tesirler ve diyagramlar, eksenel normal kuvvet hali, kesme kuvveti, gerilme ve gerilme analizi, şekil değiştirme, atalet momenti, basit eğilme, burulma.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kesit tesirlerini belirler
2) Kesit tesir(N, T, M) diyagramlarını çizer.
3) Gerilmeleri bilir ve gerilme dönüşümlerini yapar
4) Eksenel kuvvet etkisi altındaki çubukları tasarlar
5) Elastisite sabitlerini bilir.
6) Deformasyonları hesaplar
7) Kesme gerilmelerini hesaplar
8) Kesitlerin atalet momentini hesaplar
9) Mukavemet momentini hesaplar
10) Basit eğilme etkisi altındaki kirişlerin çökme miktarını hesaplar
11) Basit eğilme etkisi altındaki kirişlerin tasarımını yapar
12) Burulma konusunu bilir.
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygular.
X
4
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlar.
X
5
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme beceri elde eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanır.
X
13
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.
X
14
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
X
15
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olunur.
X
16
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındalığına varır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel kavramlar ve kanunlar Kaynak Okuma Anlatım
2 Kesit tesirler ve diyagramlar Kaynak Okuma Anlatım
3 Kesit tesirler ve diyagramlar Kaynak Okuma Anlatım
4 Eksenel normal kuvvet hali Kaynak Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Eksenel normal kuvvet hali Kaynak Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Kesme Kuvveti Kaynak Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Gerilme ve gerilme analizi Kaynak Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Sınav Yazılı Sınav
9 Şekil değiştirme Kaynak Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Şekil değiştirme Kaynak Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Atalet Momenti Kaynak Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Atalet Momenti Kaynak Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Basit eğilme Kaynak Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Basit eğilme Kaynak Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Burulma Kaynak Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar