DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Malzeme MDZ   207 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nil YAPICI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNİL YAPICI1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiNİL YAPICI2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Malzemelerin iç yapısı ile özeliklerinin incelenerek, iç yapı özeliklerin malzeme türüne göre değerlendirilmesi, Maden Mühendisliği Bölümü lisans öğrencilerinin, mikroyapı-fiziksel özellikler ilişkisi ve malzeme karakterizasyon yöntemleri hakkında temel bilgilere sahip olmasınI sağlar.
Dersin İçeriği
Malzeme bilimine giriş, tanımlar/ Malzemelerin sınıflandırılması/ Malzemelerin iç yapısı, atomsal yapı, kristal yapı/ Kristal hataları/ Malzemelerin fiziksel özellikleri/ Malzemelerin mekanik özellikleri/ Endüstriyel malzemeler, metaller, Fe-C denge diyagramları, alaşımlar/ Plastikler ve camsı malzemeler/ Seramikler/ Kompozit malzemeler/ Koloidal Malzemeler/ Çevre koşulları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Farklı mühendislik malzemelerinin temel farklılıklarını öğrenir.
2) Malzemelerin atomik yapıları ve bağları hakkında temel bilgileri öğrenir.
3) Temel kristalografik bilgileri öğrenir.
4) Faz diyagramları kullanılarak mikroyapının oluşumun nasıl olacağının belirlenmesinin öğrenir.
5) Fiziksel ve mekanik özelliklerin malzeme üzerine etkisini öğrenir.
6) Alaşımlandırma, kompozit malzeme, polimerler,seramikler kavramının öğrenir.
7) Malzemelerin iç yapı ve fiziksel-mekanik özelliklerini bilir.
8) Kireç, Çimento, Alçı ve agrega için uygun hammaddeleri saptayabilir.
9) Alaşım,çelik,cam,refrakter ve doğal malzemeler hakkında bilgi sahibi olur.
10) Endüstriyel malzemeler, metaller ve alaşımlar
11) Kompozit malzemeler, Koloidal Malzemeler/ Çevre koşulları
12) Malzemelerin iç yapısı, atomsal yapı, kristal yapı/ Kristal hataları
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygular.
X
4
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlar.
X
5
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme beceri elde eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanır.
X
13
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.
X
14
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
X
15
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olunur.
X
16
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındalığına varır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Malzeme Biliminin tanımı, Malzemelerin sınıflandırılması İlgili kitaplar ve web sayfaları Anlatım
2 Atomik yapı ve atomlar arası bağlar İlgili kitaplar ve web sayfaları Anlatım
3 Temel kristallografi ;Kristal ve amorf yapı, Kristal sistemler, Kristal hatalar İlgili kitaplar ve web sayfaları, Ödev Anlatım
4 Malzemelerin Fiziksel özellikleri İlgili kitaplar ve web sayfaları Anlatım
5 Malzemelerin mekanik özellikleri İlgili kitaplar ve web sayfaları Anlatım
6 Metaller,Demir-Karbon Alaşımları İlgili kitaplar ve web sayfaları, Ödev Anlatım
7 Demir Olmayan Metaller, Bakır,Alüminyum,Magnezyum, Titan vb alaşımlar İlgili kitaplar ve web sayfaları Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Metallerin mekanik Özelliklerini Değiştirmel için uygulanan işlemler İlgili kitaplar ve web sayfaları Anlatım
10 Polimerler, Polimer kavramını ve plastikler ile elastomerlerden oluştuğunu açıklama Polimerizasyon reaksiyonları, Endüstriyel polimerizasyon yöntemler İlgili kitaplar ve web sayfaları, Ödev Anlatım
11 Genel amaçlı termoplastikler temel özellikleri,Termoset plastikler, Elastomerleri (kauçuk), kimyasal yapıları İlgili kitaplar ve web sayfaları Anlatım
12 Seramikler İlgili kitaplar ve web sayfaları Anlatım
13 Kompozit malzemeler İlgili kitaplar ve web sayfaları Anlatım
14 Kolloidal Malzemeler İlgili kitaplar ve web sayfaları Anlatım
15 Korozyon İlgili kitaplar ve web sayfaları Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar