DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Automotive Engineering Projects 2 AEN   360 6 2 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Prof. Dr.KADİR AYDIN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiTAYFUN ÖZGÜR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciye araştırma yapma, proje tasarlama ve sunum yapma becerisi kazandırmak
Dersin İçeriği
Proje konusu ile ilgili literatür taraması yapmak,ilgili öğretim üyesi ile haftalık olarak toplantı yapmak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sunum ve tasarım yapabilme yeteneği kazanma


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
2
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
3
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
4
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
X
5
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlama ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olma
X
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
X
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 ilgili konu ile literatür taraması ve düzenli gelişme toplantıları Literatür taraması
2 ilgili konu ile literatür taraması ve düzenli gelişme toplantıları Literatür taraması
3 ilgili konu ile literatür taraması ve düzenli gelişme toplantıları Literatür taraması
4 ilgili konu ile literatür taraması ve düzenli gelişme toplantıları Literatür taraması
5 ilgili konu ile literatür taraması ve düzenli gelişme toplantıları Literatür taraması
6 ilgili konu ile literatür taraması ve düzenli gelişme toplantıları Literatür taraması
7 ilgili konu ile literatür taraması ve düzenli gelişme toplantıları Literatür taraması
8 Vize
9 ilgili konu ile literatür taraması ve düzenli gelişme toplantıları Literatür taraması
10 ilgili konu ile literatür taraması ve düzenli gelişme toplantıları Literatür taraması
11 ilgili konu ile literatür taraması ve düzenli gelişme toplantıları Literatür taraması
12 ilgili konu ile literatür taraması ve düzenli gelişme toplantıları Literatür taraması
13 ilgili konu ile literatür taraması ve düzenli gelişme toplantıları Literatür taraması
14 ilgili konu ile literatür taraması ve düzenli gelişme toplantıları Literatür taraması
15 ilgili konu ile literatür taraması ve düzenli gelişme toplantıları Literatür taraması
16-17 Final

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar