DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Computer Aided Technical Drawing (Cad) AEN   158 2 2 3 6

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
GÖKHAN TÜCCAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere teknik çizim konularında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği
Katıların 3B modellenmesi, Katı modelleme, Katı modelleme teknikleri. nokta ve çerçeve tabanlı modelleme teknikleri.koordinat ve referans yüzey tanımları. AutoCAD komutlarının kullanımı , katı işlem, montaj işlemleri, Derleme ve dışarıya çıkarma işlemleri,

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Katıların 3B modellenmesi
2) Katı modelleme tekniklerinin formları
3) Nokta ve çerçeve bazlı modelleme teknikleri
4) Koordinatlar ve referans yüzey tanımları
5) AutoCAD komutlarının kullanımı
6) Katı İşlemler
7) Montaj işlemleri
8) Derleme, dışarıya çıkarma işlemleri


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
2
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
3
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
4
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
X
5
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlama ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olma
X
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
X
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Modellemeye giriş Ders notları ve referans kitaplar Tartışma
2 Katıların 3B modellenmesi Ders notları ve referans kitaplar Tartışma
3 Katı modelleme tekniklerinin formları Ders notları ve referans kitaplar Tartışma
4 Nokta ve çerçeve bazlı modelleme teknikleri Ders notları ve referans kitaplar Tartışma
5 Koordinatlar ve referans yüzey tanımları Ders notları ve referans kitaplar Tartışma
6 AutoCAD komutlarının kullanımı Ders notları ve referans kitaplar Tartışma
7 Katı dizayn komutları Ders notları ve referans kitaplar Tartışma
8 Ara Sınav Ders notları ve referans kitaplar Yazılı Sınav
9 Katı kurgulama komutları Ders notları ve referans kitaplar Tartışma
10 Katı işlemler Ders notları ve referans kitaplar Tartışma
11 Bir motor parçasının katı modelinin geliştirilmesi Ders notları ve referans kitaplar Tartışma
12 Montaj işlemleri Ders notları ve referans kitaplar Tartışma
13 Montaj işlemlerine örnekleri Ders notları ve referans kitaplar Tartışma
14 Montaj işlemlerine örnekleri Ders notları ve referans kitaplar Tartışma
15 Derleme, dışarıya çıkarma işlemlerine örnekler Ders notları ve referans kitaplar Tartışma
16-17 Final Sınavı Ders notları ve referans kitaplar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1234567