DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Gürültü nedir Titreşim nedir Gürültü ve titreşim arasındaki ilişki nedir Neden titreşim üzerine çalışmalar yapılmaktadır Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
2 Titreşimin sınıflandırılması, titreşim analiz prosedürleri Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
3 Basit harmonik hareker, titreşim frekansı ve periyodu Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
4 Tİtreşim enerjisi, titreşim modları Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
5 Basit kütle, yay ve sönümleme elemanları Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
6 Sönümsüz sistemlerin titreşim analizi Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
7 Sönümlü sistemlerin titreşim analizi: aşırı sönümlü, kritik sönümlü ve düşük sönümlü Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
8 Ara sınav Writing Exam Yazılı Sınav
9 Aktif ve pasif titreşim kontrolü, titreşim algılama Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
10 Titreşim analizi tabanlı modelleme metotları ve simulink modelleme Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
11 2 ve çok serbestlik dereceli sistemlerin modellenmesi ve analizi Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
12 Titreşim kontrolü ve tasarımı, titreşim sönümleyiciler Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
13 Titreşim ölçümü, taşıt gürültü düzenlemeleri Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
14 Titreşim aktarımı ve yalıtımının analizi Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
15 Titreşime insan tepkisi, titreşim algısı Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Final sınavı Yazılı Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar