DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Engineering Mechanics Iı (Dynamics) AEN   253 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Kadir AYDIN
Dersi Verenler
Prof.Dr.MEHMET BİLGİLİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hareket denklemlerini formüle ederken en uygun metodolojiyi kullanmada yetkin öğrenciler yetiştirmek, Hareket denklemlerinin formülasyonu ve bu denklemlerden enformasyon alınması dersin diğer amaçlarıdır.
Dersin İçeriği
Vektörlerin Türevinin Alınması,Kinematik,Kütle Dağılımı,Genelleştirilmiş Kuvvetler,Enerji Fonksiyonları,Hareket Denklemlerinin Formulasyonu,Hareket Denklemlerinden Enformasyon Alınması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hareket denklemlerini formüle ederken en uygun metodolojiyi kullanmanın, Hareket denklemlerinin formülasyonu ve bu denklemlerden enformasyon alınmasının öğrenilmesi
2) Hareket denklemlerinde en uygun metodoloji
3) Hareket denklemlerinden enformasyon çıkarılması
4) Hareket denklemlerinin yorumlanması
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)