DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Meterial Technology 1 (Ferrous Materials) AEN   257 3 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Kadir AYDIN
Dersi Verenler
Prof. Dr.ABDULKADİR YAŞAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Malzeme özelliklerine ait temel kavramların öğretilmesi ve bu özeliklerin tayininde kullanılacak tahribatlı ve tahribatsız testlerin tanıtılması ile farklı uygulamalar için öğrenciye uygun malzeme seçimi kabiliyeti kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Malzeme özellikleri. Statik özellikler; gerilme-gerinim, elastikiyet modülü, rezilyans, süneklik ve kırılganlı, tokluk. Sertlik ve sertlik ölçüm yöntemleri; Brinell, Rockwell ve Vickers testleri, mikrosertlik. Dinamilk özellikler; Dinamik tokluk ve darbe testi, metal yorulması ve yorulma testi. Sünme. Tahribatsız malzeme muayenesi; Yüzeysel ve yüzey altı hataların tespit edilmesi. Fiziksel özellikler. Mühendislik malzemelerinin özellikleri, sınıflandırılması ve kısa gösterimleri; dökme demirler, sade karbonlu çelikler, alaşımlı çelikler. Demir olmayan metaller. Yüksek sıcaklığa dayanıklı metaller. Korozyon.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Malzemelerin mekanik, fiziksel ve kimyasal özelliklerini tanımlayabilir ve bu özelliklere etki eden faktörleri bilir.
2) Malzeme özelliklerine etki eden faktörleri bilir
3) Yaygın olarak kullanılan tahribatsız test yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur ve uygun bir test seçebilir.
4) Metalik malzemelerde meydana gelen korozyonun nedenini anlar ve korunma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)