DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Automotive Emissions and Control AEN   354 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ali KESKİN
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.HASAN SERİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere araçlarda kullanılan egzoz gazlarını arıtma sistemlerinin ve çalışma prensiplerinin öğretilmesi
Dersin İçeriği
Türkiye, Avrupa ve Dünya emisyon standartları. Pozitif karter havalandırma, yakıt buharlaşma sistemleri, termostatik hava temizleyiciler, hava enjeksiyonu, EGR ve emisyon düşürme sistemleri. katalitik konvertörler. sıfır emisyonlu araçlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Motor ve araç emisyonları
2) Hava kalitesi ve sağlık etkisi
3) motor kontrolü ve araç emisyonları
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
X
2
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
X
3
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
X
4
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
X
5
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlama ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olma
X
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
X
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
X
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
X
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Motor ve araç emisyonları Kitap 1 bölüm 10 Anlatım
2 Hava kalitesi ve sağlık etkisi Kitap 1 bölüm 11 Anlatım
3 Motor kontrolü ve araç emisyonları Kitap 1 bölüm 11 Anlatım
4 EGR sistemleri Kitap 2 bölüm 14 Anlatım
Örnek Olay
5 SCR sistemleri Kitap 2 bölüm 14 Anlatım
Örnek Olay
6 DPF sistemleri Kitap 2 bölüm 10 Anlatım
Örnek Olay
7 Oksidasyon katalizör sistemleri Kitap 2 bölüm 14 Anlatım
Örnek Olay
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 De-nox katalizör sistemleri Kitap 2 bölüm 14 Anlatım
Örnek Olay
10 Elektronik enjeksiyon sistemleri Ders notu sunumu 1 Anlatım
Örnek Olay
11 Katalitik dönüştürücü sistemleri Ders notu sunumu 1 Anlatım
Örnek Olay
12 Alternatif yakıtların emisyonlara etkileri Ders notu sunumu 1 Anlatım
Örnek Olay
13 Deneysel Çalışma Laboratuvar Föyü Deney / Laboratuvar
14 Öğrenci sunumu Sunum Anlatım
Bireysel Çalışma
15 Öğrenci sunumu Sunum Anlatım
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
12