DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Computer Aided Technical Drawing (Cad) AEN   163 1 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Kadir AYDIN
Dersi Verenler
GÖKHAN TÜCCAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Teknik çizim normları, Basit CAD konseptleri, AutoCAD e giriş, geometrik çizimlerde kullanılan AutoCAD komutları, yardımcı görünüşler, İzometrik görünüş, perspektif ve oblik görünüş, enine kesit, standart makine elemanları çizimi.
Dersin İçeriği
Teknik çizim normları Basit CAD konseptleri AutoCAD giriş

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Geometrik elemanların çizimi için AutoCAD kullanabilme yeteneği
2) Makine parçalarını taslak olarak çizebilme AutoCAD komutlarını, çizim güncellemek
3) Teknik çizim normlarını kullanabilme yeteneği
4) Görünüşleri yorumlama yeteneği
5) Kısmi görünüşleri kullanma yeteneği
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
X
2
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
X
3
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
X
4
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
X
5
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlama ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olma
X
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
X
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
X
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
X
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 AutoCAD programına giriş ve basit komutların kullanımı. Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
2 Bütün dersler boyunca kullanılacak AutoCAD komutlarının tekrarı Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
3 AutoCAD komutlarının parça çizimlerinde kullanımı Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
4 Teknik çizimlerin imalat sürecindeki öneminin anlaşılması, dizayn sürecinin aşamaları Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
5 Eşzamanlı mühendislik, Bilgisayar destekli dizayn and Ürün geliştirme, Hızlı prototip imalatı Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
6 AutoCAD çizim teknikleri, AutoCAD komutları Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
7 Parça ve montaj çizimi, Tasarım standardları, Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
8 Ara sınav Ders Notları ve Referans Kitaplar Yazılı Sınav
9 Tasarım çeşitleri, Çizim skalası, Ölçüm sistemleri, yazım standardları Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
10 Çizim veya taslağın planlanması Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
11 Tek görünümlü çizimler, resimsel çizim , eksensel çizimler Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
12 Projeleme metodları, ortografik projeleme, Objelerin Görünümü Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
13 Altı standart görünüş, kesitlerin anlaşılması, yardımcı görünüşler, gölgeleme Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
14 Çizim skalası ve ölçülendirme, İyi ölçülendirmenin esasları, Töleranslar Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
15 Bütün komutların tekrarları (Erase, Copy, Move, Circle, Offset, Poligon, Arc, Mirror, Rectangle, Fillet, Chamfer, Array, Rotate, Scale, Break, Trim, Multil Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
16-17 Final sınavı Ders Notları ve Referans Kitaplar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar