DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Diziler ve seriler Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Dizilerde yakınsama, aritmetik ve geometrik diziler Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Serilerde yakınsama ve ıraksama Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
4 Üstel seriler Ders notları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
5 Taylor ve MacLaurin serileri Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Binom serileri Ders notları Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
7 Fourier serileri ve uygulamaları Ders notları Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara sınav Ders notları Yazılı Sınav
9 Karmaşık sayılar Ders notları Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
10 Karmaşık sayılarda temel matematiksel kurallar Ders notları Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
11 Vektör analizi Ders notları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
12 Eğriler ve yüzeyler Ders notları Anlatım
Problem Çözme
13 Çizgi integralleri, izgi integralleriyle iş hesabı Ders notları Anlatım
Problem Çözme
14 Birinci derece diferansiyel denklemler. Sabit katsayılı ikinci dereceden diferansiyel denklemler Ders notları Anlatım
Problem Çözme
15 Laplace dönüşümü. Diferansiyel denklemlerde üstel seri çözümleri. Kısmi diferansiyel denklemlere giriş. Ders notları
16-17 Final sınavı Yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar