DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Engineering Mathematics II AEN   152 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Kadir AYDIN
Dersi Verenler
Prof.Dr.HAMİDE KAVAK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Matematik ön bilgilerini hatırlatarak öğrencilerin kavramları etkili bir şekilde kullanabilme becerilerini geliştirmek
Dersin İçeriği
Diziler ve seriler. Dizilerde yakınsama, aritmetik ve geometrik diziler. Serilerde yakınsama ve ıraksama. Üstel seriler. Taylor ve MacLaurin serileri. Binom serileri. Fourier serileri ve uygulamaları. Karmaşık sayılar. Karmaşık sayılarda temel matematiksel kurallar. Vektör analizi. Eğriler ve yüzeyler. Çizgi integralleri, izgi integralleriyle iş hesabı. Skaler alanlarda gradyen hesabı. Iraksama ve vektör alanlarının rotasyoneli. Tekil çözümler. Birinci derece diferansiyel denklemler. Sabit katsayılı ikinci dereceden diferansiyel denklemler. Laplace dönüşümü. Diferansiyel denklemlerde üstel seri çözümleri. Kısmi diferansiyel denklemlere giriş.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrencilerin kavramları etkili bir şekilde kullanabilme becerilerini geliştirmesi ve öğrencilerin analitik düşünme yetisini kazanmaları
2) Diziler ve seriler
3) aritmetik ve geometrik diziler
4) Taylor ve MacLaurin serileri.
5) Binom serileri. Fourier serileri ve uygulamaları.
6) Kompleks sayılar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)