DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Noise and Vibrations AEN   252 4 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Kadir AYDIN
Dersi Verenler
ERİNÇ ULUDAMAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Gürültü ve titreşim analizi, titreşim algılama ve aktif ve pasif titreşim kontrolü, sönümlü ve sönümsüz titreşim, Basit harmonik hareket, Titreşim frekans ve sönümlü için mekanik sistemlerin modellenmesi, titreşim frekansı ve periyot enerjisi, titreşim modları, titreşim, titreşim analiz işlemleri sınıflandırılması konularında bilgi kazanımı sağlamak
Dersin İçeriği
Gürültü ve titreşim analizi, titreşim algılama ve aktif ve pasif titreşim kontrolü, sönümlü ve sönümsüz titreşim, Basit harmonik hareket, Titreşim frekans ve sönümlü için mekanik sistemlerin modellenmesi, titreşim frekansı ve periyot enerjisi, titreşim modları, titreşim, titreşim analiz işlemleri sınıflandırılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Gürültü ve titreşim analizi
2) Gürültü ve titreşim analizi için mekanik sistemlerin modellenmesi
3) Titreşim algılama, aktif ve pasif titreşim kontrolü
4) Sönümsüz ve sönümlü titreşim
5) Basit harmonik hareket
6) Titreşim frekansı ve titreşimin periyot enerjisi
7) Titreşim modları, titreşimin sınıflandırılması
8) Titreşim analiz prosedürleri
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
X
2
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
X
3
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
X
4
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
X
5
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlama ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olma
X
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
X
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
X
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
X
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Gürültü nedir Titreşim nedir Gürültü ve titreşim arasındaki ilişki nedir Neden titreşim üzerine çalışmalar yapılmaktadır Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
2 Titreşimin sınıflandırılması, titreşim analiz prosedürleri Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
3 Basit harmonik hareker, titreşim frekansı ve periyodu Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
4 Tİtreşim enerjisi, titreşim modları Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
5 Basit kütle, yay ve sönümleme elemanları Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
6 Sönümsüz sistemlerin titreşim analizi Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
7 Sönümlü sistemlerin titreşim analizi: aşırı sönümlü, kritik sönümlü ve düşük sönümlü Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
8 Ara sınav Writing Exam Yazılı Sınav
9 Aktif ve pasif titreşim kontrolü, titreşim algılama Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
10 Titreşim analizi tabanlı modelleme metotları ve simulink modelleme Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
11 2 ve çok serbestlik dereceli sistemlerin modellenmesi ve analizi Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
12 Titreşim kontrolü ve tasarımı, titreşim sönümleyiciler Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
13 Titreşim ölçümü, taşıt gürültü düzenlemeleri Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
14 Titreşim aktarımı ve yalıtımının analizi Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
15 Titreşime insan tepkisi, titreşim algısı Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Final sınavı Yazılı Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar