DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Strength Of Materials AEN   254 4 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Kadir AYDIN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiKERİMCAN ÇELEBİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere katı cisimlerin temel mukavemet kavramlarını tanıtmak ve basit yapı elemanlarının, değişik yükler altında, mukavemet hesaplarının yapılmasına yönelik basit analitik yöntemleri göstermek.
Dersin İçeriği
Temel mukavemet kavramları: Gerilme ve Gerinim. Çubukların tarifi ve mukavemet analizlerinin yapılması. Eksenel yükleme, burulma ve eğilme altında mukavemet analizleri. Tasarım kriterleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Gerilme ve şekil değiştirme kavramları
2) Eksenel yük
3) Burulma ve eğilme analizleri
4) Kesme kuvveti
5) Emniyetli tasarım için kırılma kriterleri
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
X
2
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
X
3
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
X
4
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
X
5
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlama ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olma
X
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
X
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
X
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
X
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Gerilme. Gerilme türleri. Emniyet faktörü. Ders notları Anlatım
Problem Çözme
2 Şekil değiştirme. Poisson oranı. Hooke kanunu. Ders notları Anlatım
Problem Çözme
3 Gerilme yığılması. Plastik deformasyon. Ders notları Anlatım
Problem Çözme
4 Burulma. Tansmisyon şaftı tasarımı. Ders notları Anlatım
Problem Çözme
5 Düzlem kesitlerin atalet momenti hesaplamaları. Ders notları Anlatım
Problem Çözme
6 Basit eğilme. Egilme altında gerilme yığılması. Ders notları Anlatım
Problem Çözme
7 Eğik eğilme. Genel eksantrik yükleme hali. Ders notları Anlatım
Problem Çözme
8 Ara Sınav Yazılı Sınav Yazılı Sınav
9 Kesme kuvveti (V) ve moment (M) diyagramları. Ders notları Anlatım
Problem Çözme
10 Prizmatik kirişlerin eğilmeye göre tasarımı. Ders notları Anlatım
Problem Çözme
11 Kirişlerde kayma gerilmesi. Ders notları Anlatım
Problem Çözme
12 Gerilme transformasyounu. Mohr dairesi. Ders notları Anlatım
Problem Çözme
13 Akma kriterleri ve tasarım uygulamaları. Ders notları Anlatım
Problem Çözme
14 Basınçlı kaplar. Ders notları Anlatım
Problem Çözme
15 Mühendislik Uygulamaları Ders notları Anlatım
Problem Çözme
16-17 Final Sınavı Yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
123