DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Heat Transfer AEN   262 4 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Kadir AYDIN
Dersi Verenler
Prof. Dr.ALPER YILMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencileri ısı transferi problemleri ile ilgili temel mühendislik çözümlemeleri yapabilmelerini sağlamak. Isıl cihazların tasarımında karşılaşılacak problemleri formüle edebilmelerini ve ısı transferi gerçekleşen gereçleri tasarlayabilmeleri için gerekli temel kuramları öğretmek.
Dersin İçeriği
1D ve 2D kararlı halde iletim. Geçiş iletimi: Birleşik kapasitör analizi, çok boyutlu etkileri. Konveksiyon: ısıl sınır tabakası, sınır tabaka benzerlik ve Reynolds benzetimi. Dış akımlarda ısı transferi: çapraz akışlı, küre, silindir düz plaka,. İç akış: hidrodinamik ve termal hususlar, konveksiyon korelasyonu. Doğal taşınım. Radyasyon ısı transferi. Isı değiştirici tasarımı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrencilere ısı transferi ile ilgili problemlerin mühendislik yaklaşımıyla çözebilmeleri yetisinin kazandırılması
2) ısı transferi formülasyonları
3) Isı transferi problemleri çözümü
4) Isı transferi uygulamaları
5) Otomotiv mühendisliğinde ısı transferi
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
X
2
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
X
3
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
X
4
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
X
5
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlama ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olma
X
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
X
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
X
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
X
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Ders kitabı Bölüm 1 Anlatım
Problem Çözme
2 Isı transferinde diferansiyel denklemler Ders kitabı Bölüm 2 Anlatım
Problem Çözme
3 Fourier kanunu, Sınır şartları Ders kitabı Bölüm 2 Anlatım
Problem Çözme
4 Kararlı durumda iletimle ısı transferi Ders kitabı Bölüm 1 Anlatım
Problem Çözme
5 Düz duvarlarda iletimle ısı transferi Ders kitabı Bölüm 3 Anlatım
Problem Çözme
6 Toplam ısı transfer katsayısı Ders kitabı Bölüm 3 Anlatım
Problem Çözme
7 kanatlarda ısı transferi Ders kitabı Bölüm 4 Anlatım
Problem Çözme
8 Ara Sınav Yazılı Sınav Yazılı Sınav
9 kanatlarda diferansiyel denklemler Ders notları Anlatım
Problem Çözme
10 Karasız hal iletimle ısı transferi Ders kitabı Bölüm 4 Anlatım
Problem Çözme
11 Analitik hesaplama metodları Ders kitabı Bölüm 6 Anlatım
Problem Çözme
12 açık kanallarda zorlanmış taşınım Ders kitabı Bölüm 8 Anlatım
Problem Çözme
13 yüzeler üzerinde serbest ve zorlanmış taşınım Ders kitabı Bölüm 9 Anlatım
Problem Çözme
14 Işınım ve ısıl değiştiriciler Ders kitabı Bölüm 10 - 14 Anlatım
Problem Çözme
15 Ders Özeti Lecture notes and reference books Anlatım
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
12