DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
German Language 2 GL   102 2 3 3 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Kadir AYDIN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.FİLİZ AKSÖZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin temel düzeyde Almanca bilgisi edinmesi
Dersin İçeriği
A1 düzeyinde Almancaya genel bir giriş

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrencilerin basit düzeyde Almancayı anlaması
2) Öğrencilerin basit düzeyde Almancayı konuşabilmesi
3) Almanca okuma
4) Almanca teknik terimler
5) Otomotiv mühendisliğinde Almanca
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
2
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
3
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
4
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
5
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlama ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olma
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Alman alfabesini okuma, telaffuz etme Almanca selamlama, kendini tanıtma kayıttan dinleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Almanca rakamları yazma ve okuma, yaşını söyleme rakamları öğrenme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Tanımlık artikel der, die, das Almancada belirli ve belirsiz artikeller bilinmeyen sözcüklerin karşılığını araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Almancada düzenli fiil çekimleri, alıştırmalar bilinmeyen sözcüklerin karşılığını araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 olumsuzlama yapıları bilinmeyen sözcüklerin karşılığını araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 genel alıştırmalar bilinmeyen sözcüklerin karşılığını araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 metin çalışmaları bilinmeyen sözcüklerin karşılığını araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 arasınav ders notları Yazılı Sınav
9 Almancadaki bazı ilgeçlerin kullanımı: aus, in, nach bilinmeyen sözcüklerin karşılığını araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Almancada yalın ve -i,-e halindeki çekimler: nominativ, akkusativ bilinmeyen sözcüklerin karşılığını araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 genel alıştırmalar bilinmeyen sözcüklerin karşılığını araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 modalverbler bilinmeyen sözcüklerin karşılığını araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 modalverblerle ilgili alıştırmalar bilinmeyen sözcüklerin karşılığını araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 alıştırmalar bilinmeyen sözcüklerin karşılığını araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 alıştırmalar bilinmeyen sözcüklerin karşılığını araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 final sınavı ders notları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1