DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Applied Mathematics For Auto. Eng. AEN   251 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Kadir AYDIN
Dersi Verenler
Prof. Dr.HAMİDE KAVAK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencileri mühendislikte kullanılan temel matematik kavramlar hakkında bilgi ile donatmak ve uygulamada karşılacakları problemlerin analitik çözüm metodlarını göstermek.
Dersin İçeriği
Seriler. Güç Serileri. Taylor ve MacLaurin Serileri. Kompleks Sayılar. Vektör Fonksiyonlar. Gradyan, Diverjans, Laplasiyen Operatörleri. Yön Türevleri. Çizgisel İntegraller. Alan İntegralleri. Diferansiyel Denklem Tanımı ve Türleri. Birinci Mertebe Denklemler. Lineer Denklemler. Birinci Mertebe Kısmi Diferansiyel Denklemler. İkinci Mertebe Sabit Katsayılı Denklemler. Laplace Transformasyonu.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Vektör fonksiyonlar
2) Fonksiyonların Seri Açılımı
3) Çizgisel İntegraller
4) Çift Katlı İntegraller
5) Diferansiyel Denklemlerin Analitik Çözümü
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
X
2
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
X
3
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
X
4
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
X
5
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlama ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olma
X
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
X
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
X
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
X
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dizler. Seriler. Yakınsama-Iraksama Testleri Ders notları Anlatım
2 Güç serileri. Taylor ve MacLaurin serileri Ders notları Anlatım
3 Karmaşık sayılar. Ders notları Anlatım
4 Kısmi türevler. Zincir kuralı Ders notları Anlatım
5 Vektör analizi. Yön türevi ve gradyan. Ders notları Anlatım
6 Çok katlı integraller: Çift katlı integraller Ders notları Anlatım
7 Kutupsal koordinatlar ile integraller. Uygulamalar Ders notları Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı Sınav Yazılı Sınav
9 Diverjans, Körl ve Laplasyen. Çizgisel integraller. Ders Notları Anlatım
Tartışma
10 Diferansiyel denklemler(DD). Birinci mertebe DD. Ders notları Anlatım
11 Birinci mertebe lineer kısmi DD Ders notları Anlatım
12 Homojen olmayan DD Ders notları Anlatım
13 Laplace transformasyonu Ders notları Anlatım
14 İkinci mertebe lineer kısmi DD. Ders notları Anlatım
15 DD Uygulamalarından Örnekler Ders notları Anlatım
16-17 Final Sınavı Yazılı Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar