DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Engineering Mechanics Iı (Dynamics) AEN   253 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Kadir AYDIN
Dersi Verenler
Prof. Dr.Dr.MEHMET BİLGİLİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hareket denklemlerini formüle ederken en uygun metodolojiyi kullanmada yetkin öğrenciler yetiştirmek, Hareket denklemlerinin formülasyonu ve bu denklemlerden enformasyon alınması dersin diğer amaçlarıdır.
Dersin İçeriği
Vektörlerin Türevinin Alınması,Kinematik,Kütle Dağılımı,Genelleştirilmiş Kuvvetler,Enerji Fonksiyonları,Hareket Denklemlerinin Formulasyonu,Hareket Denklemlerinden Enformasyon Alınması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hareket denklemlerini formüle ederken en uygun metodolojiyi kullanmanın, Hareket denklemlerinin formülasyonu ve bu denklemlerden enformasyon alınmasının öğrenilmesi
2) Hareket denklemlerinde en uygun metodoloji
3) Hareket denklemlerinden enformasyon çıkarılması
4) Hareket denklemlerinin yorumlanması
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
X
2
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
X
3
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
X
4
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
X
5
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlama ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olma
X
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
X
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
X
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
X
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Vektörlerin Türevinin Alınması Ders notları ve kitap Anlatım
Problem Çözme
2 Kinematik Ders notları ve kitap Anlatım
Problem Çözme
3 Kütle Dağılımı Ders notları ve kitap Anlatım
Problem Çözme
4 Kütle Dağılımı Ders notları ve kitap Anlatım
Problem Çözme
5 Genelleştirilmiş Kuvvetler Ders notları ve kitap Anlatım
Problem Çözme
6 Genelleştirilmiş Kuvvetler Ders notları ve kitap Anlatım
Problem Çözme
7 Genelleştirilmiş Kuvvetler Ders notları ve kitap Anlatım
Problem Çözme
8 Ara sınav Yazılı sınav Yazılı Sınav
9 Enerji Fonksiyonları Ders notları ve kitap Anlatım
Problem Çözme
10 Enerji Fonksiyonları Ders notları ve kitap Anlatım
Problem Çözme
11 Hareket Denklemlerinin Formulasyonu Ders notları ve kitap Anlatım
Problem Çözme
12 Hareket Denklemlerinin Formulasyonu Ders notları ve kitap Anlatım
Problem Çözme
13 Hareket Denklemlerinden Enformasyon Alınması Ders notları ve kitap Anlatım
Problem Çözme
14 Hareket Denklemlerinden Enformasyon Alınması Ders notları ve kitap Anlatım
Problem Çözme
15 Hareket Denklemlerinden Enformasyon Alınması Ders notları ve kitap Anlatım
Problem Çözme
16-17 Final sınavı Yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar