DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Meterial Technology 1 (Ferrous Materials) AEN   257 3 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Kadir AYDIN
Dersi Verenler
Prof. Dr.ABDULKADİR YAŞAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Malzeme özelliklerine ait temel kavramların öğretilmesi ve bu özeliklerin tayininde kullanılacak tahribatlı ve tahribatsız testlerin tanıtılması ile farklı uygulamalar için öğrenciye uygun malzeme seçimi kabiliyeti kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Malzeme özellikleri. Statik özellikler; gerilme-gerinim, elastikiyet modülü, rezilyans, süneklik ve kırılganlı, tokluk. Sertlik ve sertlik ölçüm yöntemleri; Brinell, Rockwell ve Vickers testleri, mikrosertlik. Dinamilk özellikler; Dinamik tokluk ve darbe testi, metal yorulması ve yorulma testi. Sünme. Tahribatsız malzeme muayenesi; Yüzeysel ve yüzey altı hataların tespit edilmesi. Fiziksel özellikler. Mühendislik malzemelerinin özellikleri, sınıflandırılması ve kısa gösterimleri; dökme demirler, sade karbonlu çelikler, alaşımlı çelikler. Demir olmayan metaller. Yüksek sıcaklığa dayanıklı metaller. Korozyon.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Malzemelerin mekanik, fiziksel ve kimyasal özelliklerini tanımlayabilir ve bu özelliklere etki eden faktörleri bilir.
2) Malzeme özelliklerine etki eden faktörleri bilir
3) Yaygın olarak kullanılan tahribatsız test yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur ve uygun bir test seçebilir.
4) Metalik malzemelerde meydana gelen korozyonun nedenini anlar ve korunma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
X
2
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
X
3
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
X
4
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
X
5
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlama ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olma
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
X
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
X
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
X
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Teknik alanda kullanılan malzemeler Atomik yapı ile ilgili temel kavramlar Katılaşma ve ergime ile ilgili temel kavramlar İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
2 Teknik alanda kullanılan malzemeler Atomik yapı ile ilgili temel kavramlar Katılaşma ve ergime ile ilgili temel kavramlar İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
3 Teknik alanda kullanılan malzemeler Atomik yapı ile ilgili temel kavramlar Katılaşma ve ergime ile ilgili temel kavramlar İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
4 Sıvı durumda birbiri içerisinde her oranda çözünen, kısmen çözünen ve sıvı ve katı durumda birbiri içerisinde hiç çözünmeyen alaşımlar Katı hal dönüşümler İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
5 Saf demirin soğuma eğrisi ve alotropik değişim Demir sementit faz diyagramı ve demir sementit faz diyagramındaki dönüşümler İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
6 Yumuşatma tavı Normalizasyon tavı Küreselleştirme tavı Gerilme giderme tavı İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
7 Su verme sertleştirmesi Martenzitik yapı Izotermal dönüşüm diyagramları Menevişleme İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
8 Arasınav Yazılı Sınav Yazılı Sınav
9 Su verme sertleştirmesi Martenzitik yapı Izotermal dönüşüm diyagramları Menevişleme İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
10 Çekme deneyi sonrası elde edilen gerilme uzama eğrisi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
11 Çekme deneyi sonrası elde edilen gerilme uzama eğrisi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
12 Çekme deneyi sonrası elde edilen gerilme uzama eğrisi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
13 Sertlik ölçme metotları Darbe deneyi sonrası kırılma enerjisi Yorulma deneyi sonrası S-N diyagramı İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
14 Sertlik ölçme metotları Darbe deneyi sonrası kırılma enerjisi Yorulma deneyi sonrası S-N diyagramı İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
15 Sertlik ölçme metotları Darbe deneyi sonrası kırılma enerjisi Yorulma deneyi sonrası S-N diyagramı İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Final Yazılı Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1234567