DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Thermodynamics I AEN   259 3 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Kadir AYDIN
Dersi Verenler
Prof. Dr.ALPER YILMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Klasik termodinamiğin temel prensiplerini öğretmek. Öğrencileri termodinamik ile ilgili mühendislik problemlerini belirlemeleri, formüle edebilmeleri ve çözebilmeleri için eğitmek. İçten yanmalı motorların ısıl çözümlemelerinin yapılabilmesi için termodinamiğin temel kuramlarını öğretmek. Buhar güç ve soğutma çevrimleri hakkında temel bilgiler vermek.
Dersin İçeriği
Saf maddelerin özellikleri, faz değişimi, hal denklemi. Isı, iş ve kütle ile enerji transferi kavramları. Entropi. termodinamiğin 1. ve 2. kanunları ve ısı eşanjörü, türbinler ve kompresörler gibi ortak ısıl cihazlara uygulanması. 2. yasa analizi. Kullanılabilirlik. Temel güç ve soğutma termodinamik çevrimleri. Ideal gaz karışımları. Kimyasal reaksiyonlara giriş.iyonizasyonu, pH, as,t-baz titrasyonları). Elektro-kimya. Atomik yapı. Kimyasal bağlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Termodinamik ile ilgili mühendislik problemlerini belirlemeleri
2) Termodinamik problemlerinin formülasyonu
3) Termodinamik problemlerin çözümü
4) Termodinamik sistemler
5) Saf maddelerin özellikleri
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
X
2
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
X
3
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
X
4
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
X
5
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlama ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olma
X
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
X
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
X
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
X
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Termodinamiğin temel tanımları Ders kitabı ünitesi 1 Anlatım
Problem Çözme
2 Termodinamiğin kanunları Ders kitabı ünitesi 1 Anlatım
Problem Çözme
3 Saf maddelerin özellikleri Ders kitabı ünitesi 2 Anlatım
Problem Çözme
4 Özellik diyagramları ve tabloları Ders kitabı ünitesi 2 Anlatım
Problem Çözme
5 Doymuş sıvı ve doymuş buhar fazları Ders kitabı ünitesi 1 Anlatım
Problem Çözme
6 Termodinamiğin birinci kanunu (kapalı sistemler) Ders kitabı ünitesi 3 Anlatım
Problem Çözme
7 Isı ve iş Ders kitabı ünitesi 3 Anlatım
Problem Çözme
8 Ara sınav Yazılı Sınav Yazılı Sınav
9 Özgül ısı Ders kitabı ünitesi 3 Anlatım
Problem Çözme
10 Termodinamiğin birinci kanunu (açık sistemler) kontrol hacmi Ders kitabı ünitesi 4 Anlatım
Problem Çözme
11 daimi olmayan akış örnekleri Ders kitabı ünitesi 4 Anlatım
Problem Çözme
12 Termodinamiğin ikinci kanunu Ders kitabı ünitesi 5 Anlatım
Problem Çözme
13 ısı motorları Ders kitabı ünitesi 5 Anlatım
Problem Çözme
14 soğutucu ve ısı pompaları Ders kitabı ünitesi 5 Anlatım
Problem Çözme
15 Örnekler Ders notları Anlatım
Problem Çözme
16-17 Final Sınavı Yazılı Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar