DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Numerical Analysis AEN   261 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Kadir AYDIN
Dersi Verenler
Prof. Dr.Dr.MEHMET BİLGİLİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sayısal yöntemlerin dili, mantığı ve mühendislik biliminde matematiksel işlemlerinin tanıtılması, birçok bilim, endüstri ve mühendislik problemine sayısal yöntemlerin uygulamasının sağlanması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Sayısal yöntemlere giriş; Sayısal analizde hata kavramı; Lineer olmayan denklem sistemlerinin çözüm yöntemleri; Lineer denklem sistemlerinin çözüm yöntemleri; Özdeğer problemlerinin çözüm yöntemleri; Yaklaşık metodlar; interpolasyon; Sayısal integral; Sayısal Türev

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1)Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; sayısal yöntemlerin temel mantığını tanımlayabilecektir,
2) 2) elde edilen bilgi ile mühendislik problemi çözebilme yeteneği gösterebilecektir,
3) 3) özel bir problem durumunun çözümü için gereken uygun sayısal yöntemi seçebilecek ve uygulayabilecektir,
4) 4) lineer denklem takımlarını analiz edebilecektir,
5) 5) sayısal türev ve sayısal integrali hesaplayabilecektir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
X
2
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
X
3
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
X
4
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
X
5
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlama ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olma
X
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
X
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
X
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
X
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Sayısal Analizde Hata Kavramı Ders Notları Anlatım
2 Lineer olmayan denklem sistemi, Kök bulma Ders Notları Anlatım
3 İkiye Bölme Metodu, Newton Raphson Metodu Ders Notları Anlatım
4 Secant Metodu, Lineer denklem sistemlerinin çözümü, Direkt metodlar Ders Notları Anlatım
5 Gauss Eliminasyon metodu Ders Notları Anlatım
6 LU metodu Ders Notları Anlatım
Problem Çözme
7 Özdeğer Problemleri, Analitik metot ile çözüm Ders Notları Anlatım
Problem Çözme
8 Ara Sınav Yazılı sınav Yazılı Sınav
9 En büyük özdeğer için Kuvvet metodu, En küçük özdeğerler için Kuvvet metodu Ders Notları Anlatım
Problem Çözme
10 Interpolasyon Ders Notları Anlatım
11 Interpolasyon Polinomları Ders Notları Anlatım
12 Sayısal İntegral, Trapez ve Simpson metot Ders Notları Anlatım
13 Guss Quadrature formülleri Ders Notları
14 Sayısal Türev Ders Notları Anlatım
Problem Çözme
15 Diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri Ders Notları Anlatım
Problem Çözme
16-17 Final Sınavı Yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar