DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Machine Elements AEN   357 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ali KESKİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiDURMUŞ ALİ BİRCAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Otomotiv mühendisliği öğrencilerinin endüstriyel üretimde kullanacakları makinelerin, temel statik ve mukavemet bilgilerini kavraması, makine elemanlarını özelliklerine göre sınıflandırabilmesi, makine elemanlarının dayanımlarını hesaplayabilme ve uygun elemanı seçme kabiliyetinin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği
Makine Elemenlarına Giriş Genel Makinalar, Kuvvet Makinaları, İş Makinaları Makine tasarımı ve genel tasarım adımları Makine konstrüksüyonunda mukaveme hesabının esasları/Gerilme-Zorlanma Makine konstrüksüyonunda mukaveme hesabının esasları/Gerilme-Zorlanma Makine konstrüksüyonunda mukaveme hesabının esasları/Mukavemet sınırları-Hesap yöntemleri Makine konstrüksüyonunda mukaveme hesabının esasları/Mukavemet sınırları-Hesap yöntemleri Bağlama Elamanları, Mil-Göbek Bağlantıları/Kamalar Mil-Göbek Bağlantıları/Konik-Sıkı Geçmeler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersi alan öğrenciler makina elemenları tasarlayabilir
2) Standartları, statik ve dinamik yükler altında çalışan makina elemenlarını seçebilir ve tasarlayabilir
3) Makine elemanları analizi
4) Güvenlik faktörleri
5) Sistem tasarımı
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
X
2
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
X
3
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
X
4
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
X
5
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlama ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olma
X
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
X
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
X
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
X
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Makina Elemenları tasarımının temelleri Ev ödevi Anlatım
Tartışma
Gösteri
2 Makina Elemenları tasarımının temelleri Ev ödevi Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 Makina Elemenları tasarımının temelleri Ev ödevi Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Gerilme analizi Ev ödevi Anlatım
Tartışma
Gösteri
5 Gerilme analizi Ev ödevi Anlatım
Tartışma
Gösteri
6 Materials and processes, Ev ödevi Anlatım
Tartışma
Gösteri
7 Malzeme seçimi Ev ödevi Anlatım
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Ev ödevi Yazılı Sınav
9 Makina elemenlarının mukavemeti Ev ödevi Anlatım
Tartışma
Gösteri
10 Makina elemenlarının mukavemeti ders notları Anlatım
Gösteri
11 Genel makina elemenları seçimi ve farklı yükler altında tasarımı Ev ödevi Anlatım
Tartışma
Gösteri
12 Design and selection of machine elements, Ev ödevi Anlatım
Tartışma
Gösteri
13 Bağlantı elemenları Ev ödevi Anlatım
Tartışma
Gösteri
14 Bağlantı elemenları Ev ödevi Anlatım
Tartışma
Gösteri
15 Aks ve millerin tasarımı Ev ödevi Anlatım
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ders notları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar