DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Vehicle Aerodynamics AEN   361 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ali KESKİN
Dersi Verenler
Doç. Dr.MUSTAFA ATAKAN AKAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sıkıştırılamaz aerodinamiğin temel kavramlarını vermek Temel aerodinamik problemlerini çözmek Bir uçağın aerodinamik ön tasarımına yönelik temel bilgiler vermek
Dersin İçeriği
Akışkanlar mekaniği ve aerodinamik problemlerde temel formulasyonlar. Viskoz olmayan ve viskoz akışlar.Rüzgar tünelleri ve dış gövde akışlarındaki uygulamaları. Bilgisayar destekli aerodinamik tasarım. Nümerik ve deneysel sonuçların kıyaslanması. Sürüklemeyi azaltmaya yönelik aerodinamik tasarımlar. Motor soğutma aerodinamiği. Aerodinamik gürültü

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Akışkanlar mekaniği prensipleri
2) Taşıtların aerodinamik tasarımı
3) Taşıtların aerodinamik tasarımı parametreleri
4) Aerodinamik analiz
5) Farklı aerodinamik uygulamalar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
2
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
X
3
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
4
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
5
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlama ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olma
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
X
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
X
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
X
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Boyut analizi ve modelleme İlgili referans kaynaktan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
2 Boyutlar ve birimler İlgili referans kaynaktan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
3 Boyutsal homojenlik İlgili referans kaynaktan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
4 Boyutsal analiz ve benzerlik İlgili referans kaynaktan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
5 Buckingam PI Teoremi İlgili referans kaynaktan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
6 Yaklaşık çözümler İlgili referans kaynaktan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
7 Navier Stokes denklemleri İlgili referans kaynaktan okunmalıdır. Tartışma
Problem Çözme
8 Arasınav Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
Yazılı Sınav
9 Hareket denklemleri İlgili referans kaynaktan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
10 Sürünme akışı İlgili referans kaynaktan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
11 Cisimler üzerinde akış İlgili referans kaynaktan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
12 Sürükleme ve kaldırma İlgili referans kaynaktan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
13 Sürtünme ve basınç sürüklemesi İlgili referans kaynaktan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
14 Ortak geometrilerin Sürükleme katsayısı İlgili referans kaynaktan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
15 Örnekler İlgili referans kaynaktan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Final Ders notları ve referans kitaplar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1