DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Automotive Fuels and Lubricants AEN   356 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ali KESKİN
Dersi Verenler
Prof. Dr.Dr.MUSTAFA ÖZCANLI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yakıtlar ve yağlayıcıların temel özelliklerini ve kullanım alanlarını öğrenme.
Dersin İçeriği
Petrol yağı arıtma süreçlerine genel bakış. Sıvılaştırılımış petrol gazı. Otomotiv dizel, benzin ve oksitlenmiş yakıt karışımları. Biyoyakıtlar. Otomotiv uygulamaları için yağlayıcı yağları. Yağlayıcı gresler. Statik petrol ölçümü, uçuculuk, ementel analiz, yakıt yanma karakteristikleri, oksidasyon, korozyon ve viskozite. Yağlama ve aşınma. İstatiksel kalite güvencesi test prosedürleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yakıtlar ve yağlayıcıların temel özellikleri
2) Yakıt ve yağlayıcıların otomotiv sektöründe uygulama alanları
3) Yakıt test ve analizi
4) Alternatif yakıtlar
5) Yenilenebilir enerji kaynakları
6) Yakıt pilleri
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
X
2
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
X
3
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
X
4
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
X
5
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlama ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olma
X
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
X
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
X
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
X
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Petrol yağı arıtma süreçlerine genel bakış. Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
2 Sıvılaştırılımış petrol gazı. Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
3 Otomotiv dizel, benzin ve oksitlenmiş yakıt karışımları. Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
4 Biyoyakıtlar. Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
5 Otomotiv uygulamaları için yağlayıcı yağları. Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
6 Yağlayıcı gresler. Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
7 Statik petrol ölçümü, uçuculuk, elementel analiz, yakıt yanma karakteristikleri, oksidasyon, korozyon ve viskozite. Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Ders notları Yazılı Sınav
9 Yağlama ve aşınma. Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
10 İstatiksel kalite güvencesi test prosedürleri. Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
11 Yakıt olarak hidrojen. Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
12 Yakıt hücreleri Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
13 Yakıt hücrelerinin avantaj ve dezavantajları Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
14 Yakıt hücresi türleri Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
15 Konuların genel tekrarı Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1