DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Automotive Engineering Laboratory AEN   358 6 2 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ali KESKİN
Dersi Verenler
Prof. Dr.KADİR AYDIN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Deney yaparak öğrenme alışkanlığı kazandırmak
Dersin İçeriği
Otomotiv yakıtları, yakıt pilleri, içten yanmalı motorlar ve otomotiv teknolojileri hakkında deneyler. Deney düzenekleri kullanarak çeşitli faktörlerin otomotiv mühendisliğindeki öneminin araştırılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Deney yapabilme, veri toplayabilme yeteneği, takım çalışmasına uyum sağlayabilme
2) Motor deneyleri
3) Yakıt analizi
4) Titreşim analizi
5) Mekanik analiz
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
X
2
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
X
3
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
X
4
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
X
5
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlama ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olma
X
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
X
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
X
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
X
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Oryantasyon Deney föyü Anlatım
2 Oryantasyon Deney föyü Anlatım
3 Otomotiv yakıtları laboratuvarı (Parlama noktası, yoğunluk vizkozite tayini) Deney föyü Anlatım
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
4 Otomotiv yakıtları laboratuvarı (soğuk akış özelliği tayini) Deney föyü Anlatım
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
5 Otomotiv yakıtları laboratuvarı (kükürt miktarı, buhar basıncı tayini) Deney föyü Anlatım
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Ödev
Performans Değerlendirmesi
6 Yakıt pili deneyi Deney föyü Anlatım
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
7 Dizel motor deneyi Deney föyü Anlatım
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
8 Benzinli motor deneyi Deney föyü Anlatım
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Isı pompası deneyi Deney föyü Anlatım
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
10 Isıtma, soğutma, iklimlendirme deneyi Deney föyü Anlatım
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
11 Çentik darbe testi deneyi Deney föyü Anlatım
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
12 Sertlik testi deneyi Deney föyü Anlatım
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
13 Çekme testi deneyi Deney föyü Anlatım
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
14 Kaldırma ve sürükleme kuvveti belirleme deneyleri Deney föyü Anlatım
Gösterip Yaptırma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
15 Otomatik kontrol deneyi Deney föyü Anlatım
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
16-17 Final sınavı Yazılı sınav Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1