DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Structural Analysis AEN   362 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ali KESKİN
Dersi Verenler
ERİNÇ ULUDAMAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin Mesleki yaşamlarında karşılaşacakları yapısal analiz problemlerinin bilgisayar destekli analizleri yapılabilmeleri
Dersin İçeriği
Yapısal analize giriş, Modellemeye giriş, Nümerik çözümleme teknikleri, Sonlu elemanlar yöntemi, Bilgisayar destekli analiz prosedürü

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Teknolojik alanda karşılaşılan fiziksel durumlar modellenebilecek.
2) Yapısal statik analizler yapabilecek.
3) Yapısal Dinamik analizler yapılabilecek.
4) Metal şekillendirme analizleri yapabilecek.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
X
2
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
X
3
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
X
4
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
X
5
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlama ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olma
X
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
X
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
X
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
X
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yapısal analize giriş Ders notları ve kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
2 Modellemeye giriş Ders notları ve kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
3 Nümerik çözümleme teknikleri Ders notları ve kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
4 Sonlu elemanlar yöntemi Ders notları ve kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
5 Analiz işlemi (Bir, iki ve üç boyutta modelleme) Ders notları ve kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
6 Analiz işlemi (Eleman tipleri ve malzeme özellikleri) Ders notları ve kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
7 Analiz işlemi (Modelin oluşturulması) Ders notları ve kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Ders notları ve kitaplar Yazılı Sınav
9 Analiz işlemi (Sonlu eleman ağının oluşturulması) Ders notları ve kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
10 Sonlu Eleman Yazılım Paketi ile yapısal analiz uygulamaları 1 Ders notları ve kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
11 Analiz işlemi (Çözümleme, Değerlendirme) Ders notları ve kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
12 Sonlu Eleman Yazılım Paketi ile yapısal analiz uygulamaları 2 Ders notları ve kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
13 Sonlu Eleman Yazılım Paketi ile yapısal analiz uygulamaları 3 Ders notları ve kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
14 Sonlu Eleman Yazılım Paketi ile metal şekillendirme uygulamaları 2 Ders notları ve kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
15 Sonlu Eleman Yazılım Paketi ile metal şekillendirme uygulamaları 2 Ders notları ve kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
16-17 Final sınavı Yazılı sınav Yazılı Sınav
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1