DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Applied Fluid Mechanics AES   401 7 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ali KESKİN
Dersi Verenler
Doç. Dr.MUSTAFA ATAKAN AKAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sıkıştırılamaz aerodinamiğin temel kavramlarını vermek Temel aerodinamik problemlerini çözmek Bir uçağın aerodinamik ön tasarımına yönelik temel bilgiler vermek
Dersin İçeriği
Akışkanlar mekaniği ve aerodinamik problemlerde temel formulasyonlar. Viskoz olmayan ve viskoz akışlar.Rüzgar tünelleri ve dış gövde akışlarındaki uygulamaları. Bilgisayar destekli aerodinamik tasarım. Nümerik ve deneysel sonuçların kıyaslanması. Sürüklemeyi azaltmaya yönelik aerodinamik tasarımlar. Motor soğutma aerodinamiği. Aerodinamik gürültü

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Akışkanlar mekaniği prensipleri
2) Aerodinamik problemler
3) İleri akışkanlar mekaniği
4) Aerodinamik uygulamalar
5) Aerodynamics in automotive
6) Taşıt aerodinamiği
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
X
2
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
X
3
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
X
4
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
X
5
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlama ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olma
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
X
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
X
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
X
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
2 Akışkanların viskozitesi Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
3 Basınç ölçümü Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
4 Akışkanın durgunluğundan dolayı oluşan kuvvetler Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
5 Akışkanların akışı ve Bernoulli denklemi Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
6 Genel enerji denklemi Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
7 Reydolds sayısı, laminer akış, turbülans akış, sürtünme nedeniyle oluşan enerji kayıpları Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
8 Arasınav Ders Notları Yazılı Sınav
9 Dairesel kesitler için hız profilleri ve dairesel olmayan kesitlerde akış Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
10 pompa seçimi ve uygulanması Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
11 Açık kanalda sıvı akışı Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
12 akışkan akışından dolayı oluşan kuvvetler Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
13 Sürüklenme ve kaldırma Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
14 Fanlar, Körükler, kompresörler ve gazların akışı Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
15 Boru içerisinde havanın akışı Ders Notları Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Final sınavı Ders Notları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar