DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fluid Mechanics AEN   266 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Kadir AYDIN
Dersi Verenler
Doç. Dr.MUSTAFA ATAKAN AKAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Akışkanlar mekaniğinin temel ilkelerini ve denklemlerini öğretmek; Gerçek hayattan çok sayıda ve farklı mühendislik örnekleri sunarak, öğrencilere mühendislik uygulamalarında akışkanlar mekaniğinin nasıl uygulandığını göstermek; Fizik üzerine ağırlık vererek ve akış fiziğini desteklemek üzere ilgili şekiller ve görsel dökümanlar sunarak akışkanlar mekaniğinde kapsamlı anlama yetisi geliştirmek.
Dersin İçeriği
Temel Kavramlara Giriş, Akışkanların Özellikleri, Basınç ve Akışkan Statiği, Akış Kinematiği, Kütle, Bernoulli ve Enerji Denklemleri, Akışkan Sistemlerinin Momentum Analizi,

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Akışkanlar mekaniğinin temel kavramlarını anlayabilme
2) Doğruluk, hassasiyet ve mühendislik hesaplarında boyut uyumunun önemini kavrama
3) Durgun bir akışkan içerisindeki basıç değişimini belirleyebilme
4) Durgun haldeki bir akışkan tarafından düz ve eğrisel yüzeyler üzerine uygulanan kuvvetleri hesaplayabilme
5) Reynolds Transport denkleminin önemini kavrayabilme
6) Kütle, Momentum ve Enerji korunumu kanunlarını kavrayıp mühendislikte karşılaşılan problemlere uygulayabilme
7) Akım fonksiyonu, çevrinti ve dönümsüzlük gibi kavramları fiziksel ve matematiksel olarak ifade edebilme
8) Bernoulli denklemini fiziksel ve matematiksel olarak anlayabilme ve uygulama koşullarını kavrayarak mühendislik problemlerine uygulayabilme
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
X
2
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
X
3
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
X
4
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
X
5
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlama ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olma
X
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
X
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
X
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
X
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Kavramlara Giriş İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Problem Çözme
2 Temel Kavramlara Giriş İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Problem Çözme
3 Akışkanların Özellikleri İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Problem Çözme
4 Akışkanların Özellikleri İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Problem Çözme
5 Basınç ve Akışkan Statiği İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Problem Çözme
6 Basınç ve Akışkan Statiği İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Problem Çözme
7 Akışkan Kinematiği İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Problem Çözme
8 Ara sınav İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Yazılı Sınav
9 Akışkan Kinematiği İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Problem Çözme
10 Kütle, Bernoulli ve Enerji Denklemleri İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Problem Çözme
11 Kütle, Bernoulli ve Enerji Denklemleri İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Problem Çözme
12 Kütle, Bernoulli ve Enerji Denklemleri İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Problem Çözme
13 Akışkan Sistemlerinin Momentum Analizi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Problem Çözme
14 Akışkan Sistemlerinin Momentum Analizi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Problem Çözme
15 Akışkan Sistemlerinin Momentum Analizi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Problem Çözme
16-17 Final sınavı İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar