DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Innovation and Corporate Entrepreneurship AES   418 8 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Kadir AYDIN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTAYFUN ÖZGÜR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
yenilik ve girişimcilik
Dersin İçeriği
yenilik ve girişimcilik

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yenilik ve Girişimcilik
2) Proje üretimi
3) Ürün tasarımı
4) Pazarlama
5) Fizibilite
6) Proje yönetimi
7) Kurumsallık
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
X
2
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
X
3
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
X
4
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
X
5
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlama ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olma
X
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
X
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
X
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
X
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Ders Notları Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
2 Kurulan organizasyonlarda girişimci gerekliliği Ders Notları Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
3 Kurumsal girişimcilikte farklılıklar Ders Notları Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
4 Firmanın girişimle ilgili yönelimini yakalama Ders Notları Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
5 Girişimcilik nasıl farklı şekillerde olur Ders Notları Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
6 kamu ve Kar amacı gütmeyen kurumlarda girişimcilik Ders Notları Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
7 kamu ve Kar amacı gütmeyen kurumlarda girişimcilik Ders Notları Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
8 Ara Sınav Ders Notları Yazılı Sınav
9 Firmayı girişimcilik için yapılandırma Ders Notları Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
10 İnsan faktörü I: organizasyonda yaratıcılığı teşvik etmek Ders Notları Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
11 İnsan faktörü II: İnsan kaynakları yönetimi Ders Notları Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
12 Girişimciliği desteklemek için kültür geliştirme Ders Notları Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
13 Girişimcilik kontrol sistemleri tasarlama Ders Notları Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
14 Designing Entrepreneurial Control Systems Ders Notları Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
15 Girişimcilikle ilgili performansın ölçümü Ders Notları Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Notları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar