DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Introduction to Automotive Engineering AEN   161 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Kadir AYDIN
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.HASAN SERİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mühendislik mesleğini ve etiğini tanıtma Mühendislik problemlerinin çözüm yaklaşımının verilmesi Temel mühendislik konularını öğretme Takım halinde çalışma yeteneğini geliştirme
Dersin İçeriği
Araç türleri, otomotiv yakıtları, alternatif yakıt ve yağlar giriş. Yanma ve kirlilik oluşumu. Motor çevrimleri termodinamiği. Içten yanmalı motorlar giriş. Içten yanmalı motorlar türleri. Marş sistemi, şarj sistemi, soğutma sistemi, yağlayıcı sistemi, yakıt sistemi, ateşleme ve enjeksiyon sistemleri, içten yanmalı motorların egzoz sistemi. Yakıt hücreleri giriş.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Araç teknolojilerinin ve içten yanmalı motorların anlaşılması
2) Mühendislik temelleri
3) Otomotiv mühendisliği temelleri
4) Tasarım prensipleri
5) Homologasyon
6) Otomotiv teknolojisi
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
X
2
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
X
3
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
X
4
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
X
5
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlama ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olma
X
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
X
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
X
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
X
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Araç tipleri Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
2 Otomotiv yakıtlarına giriş Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
3 Alternatif yakıtlar ve yağlayıcılar Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
4 Yanma ve kirlilik oluşumu Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
5 Motor çevrimlerinin termodinamiği Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
6 İçten yanmalı motorlara giriş Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
7 İçten yanmalı motor tipleri Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
8 Ara sınav Ders notları Yazılı Sınav
9 Şarj sistemi Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
10 Soğutma sistemi Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
11 Yağlama sistemi Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
12 Yakıt sistemi Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
13 Ateşleme ve enjeksiyon sistemleri Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
14 İçten yanmalı motorlarda egzoz sistemleri Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
15 Yakıt pillerine giriş Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
16-17 Final sınavı Ders notları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar