DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Engineering Mathamatics I AEN   151 1 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Kadir AYDIN
Dersi Verenler
Prof. Dr.HAMİDE KAVAK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin kavramları etkili bir şekilde kullanabilme becerilerini geliştirmesi ve öğrencilerin analitik düşünme yetisini kazanmaları
Dersin İçeriği
Fonksiyon limit,süreklilik,türev,diferansiyel denklemler ve geometrik yorumu (artan ve azalan fonksiyonlar, dönüm noktaları, maksimum ve minimum noktaları). Üstel fonksiyonlara giriş, logaritmik, hiperbolik ve ters trigonometrik fonksiyonlar ve türevleri. Belirli integrallerin uygulanması; alan, hacim ve ağırlık merkezi hesaplamaları. Kutupsal koordinatlar. Vektörler, matrisler (tanım, tip, toplama ve çarpma). Determinant hesaplamaları. Doğrular ve uzayda yüzeyler. Koordinat sistemlerinin dönüşümü. Çoklu integraller ve kullanımı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrencilerin kavramları etkili bir şekilde kullanabilme becerilerini geliştirmesi ve öğrencilerin analitik düşünme yetisini kazanmaları
2) Öğrencilerin kavramları etkili bir şekilde kullanabilme becerilerini geliştirmesi ve öğrencilerin analitik düşünme yetisini kazanmaları
3) Öğrencilerin kavramları etkili bir şekilde kullanabilme becerilerini geliştirmesi ve öğrencilerin analitik düşünme yetisini kazanmaları
4) Öğrencilerin kavramları etkili bir şekilde kullanabilme becerilerini geliştirmesi ve öğrencilerin analitik düşünme yetisini kazanmaları
5) Öğrencilerin kavramları etkili bir şekilde kullanabilme becerilerini geliştirmesi ve öğrencilerin analitik düşünme yetisini kazanmaları
6) Öğrencilerin kavramları etkili bir şekilde kullanabilme becerilerini geliştirmesi ve öğrencilerin analitik düşünme yetisini kazanmaları
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
2
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
3
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
4
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
X
5
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlama ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olma
X
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
X
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fonksiyon kavramı Ders notları Anlatım
2 Limit Ders notları Anlatım
3 Süreklilik Ders notları Anlatım
4 Türev Ders notları Anlatım
5 Diferansiyel denklemler ve geometrik yorumu (artan ve azalan fonksiyonlar, dönüm noktaları, maksimum ve minimum noktaları) Ders notları Anlatım
6 Üstel fonksiyonlara giriş, logaritmik, hiperbolik ve ters trigonometrik fonksiyonlar ve türevleri Ders notları Anlatım
7 Belirli integrallerin uygulanması; alan, hacim ve ağırlık merkezi hesaplamaları Ders notları Anlatım
8 Ara sınav Ders notları Yazılı Sınav
9 Kutupsal koordinatlar Ders notları Anlatım
10 Vektörler, matrisler (tanım, tip, toplama ve çarpma) Ders notları Anlatım
11 Determinantlar ve hesaplamaları Ders notları Anlatım
12 Doğrusal denklemler ve çözümleri Ders notları Anlatım
13 Doğrular ve uzayda yüzeyler Ders notları Anlatım
14 Koordinat düzlemlerinin dönüşümü Ders notları Anlatım
15 Çoklu integraller ve kullanımları Ders notları Anlatım
16-17 Final sınavı Ders notları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar