DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Engineering Mathematics II AEN   152 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Kadir AYDIN
Dersi Verenler
Prof. Dr.HAMİDE KAVAK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Matematik ön bilgilerini hatırlatarak öğrencilerin kavramları etkili bir şekilde kullanabilme becerilerini geliştirmek
Dersin İçeriği
Diziler ve seriler. Dizilerde yakınsama, aritmetik ve geometrik diziler. Serilerde yakınsama ve ıraksama. Üstel seriler. Taylor ve MacLaurin serileri. Binom serileri. Fourier serileri ve uygulamaları. Karmaşık sayılar. Karmaşık sayılarda temel matematiksel kurallar. Vektör analizi. Eğriler ve yüzeyler. Çizgi integralleri, izgi integralleriyle iş hesabı. Skaler alanlarda gradyen hesabı. Iraksama ve vektör alanlarının rotasyoneli. Tekil çözümler. Birinci derece diferansiyel denklemler. Sabit katsayılı ikinci dereceden diferansiyel denklemler. Laplace dönüşümü. Diferansiyel denklemlerde üstel seri çözümleri. Kısmi diferansiyel denklemlere giriş.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrencilerin kavramları etkili bir şekilde kullanabilme becerilerini geliştirmesi ve öğrencilerin analitik düşünme yetisini kazanmaları
2) Diziler ve seriler
3) aritmetik ve geometrik diziler
4) Taylor ve MacLaurin serileri.
5) Binom serileri. Fourier serileri ve uygulamaları.
6) Kompleks sayılar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
X
2
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
X
3
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
X
4
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
X
5
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlama ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olma
X
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
X
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
X
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
X
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Diziler ve seriler Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Dizilerde yakınsama, aritmetik ve geometrik diziler Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Serilerde yakınsama ve ıraksama Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
4 Üstel seriler Ders notları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
5 Taylor ve MacLaurin serileri Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Binom serileri Ders notları Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
7 Fourier serileri ve uygulamaları Ders notları Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara sınav Ders notları Yazılı Sınav
9 Karmaşık sayılar Ders notları Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
10 Karmaşık sayılarda temel matematiksel kurallar Ders notları Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
11 Vektör analizi Ders notları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
12 Eğriler ve yüzeyler Ders notları Anlatım
Problem Çözme
13 Çizgi integralleri, izgi integralleriyle iş hesabı Ders notları Anlatım
Problem Çözme
14 Birinci derece diferansiyel denklemler. Sabit katsayılı ikinci dereceden diferansiyel denklemler Ders notları Anlatım
Problem Çözme
15 Laplace dönüşümü. Diferansiyel denklemlerde üstel seri çözümleri. Kısmi diferansiyel denklemlere giriş. Ders notları
16-17 Final sınavı Yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar