DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Physics For Engineers AEN   153 1 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Kadir AYDIN
Dersi Verenler
Prof.Dr.RAMAZAN ESEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencileri temel mühendislik fiziği konularında bilgi ile donatarak çeşitli fizik problemlerini çözebilme kabiliyetini kazandırma.
Dersin İçeriği
Birim sistemleri, hız, newton kanunları, iş ve kinetik enerji, momentum ve kronumu, akışkan özellikleri, sıcaklık ve ideal gaz, ısı akışı ve termodinamiğin 1. kanunu, manyetik alan etkisi, faraday kanunu, manyetizma, alternatif akım

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Farklı birim sistemlerinde kullanılan uzunluk ve kütle dönüşümlerini yapar
2) Birbirinden bağımsız eksenlere göre cisimlerin hareketini açıklar
3) Açısal ve çizgisel kavramları ilişkilendirir
4) Denge kavramını açıklayabilecektir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
X
2
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
X
3
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
X
4
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
X
5
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlama ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olma
X
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
X
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
X
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
X
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş; Bir boyutlu hareket Ders kitabı Bölüm 1 ve 2 Anlatım
2 İki ve üç boyutlu hareket Ders kitabı Bölüm 3 Anlatım
3 Newton Kanunları Ders kitabı Bölüm 4 Anlatım
4 Newton Kanunlarının uygulamaları Ders kitabı Bölüm 5 Anlatım
5 İş ve kinetik enerji Ders kitabı Bölüm 6 Anlatım
6 Potansiyel enerji ve enerjinin korunumu Ders kitabı Bölüm 7 Anlatım
7 Momentum ve momentumun korunumu Ders kitabı Bölüm 8 Anlatım
8 Arasınav Ders notları Yazılı Sınav
9 Statik, Akışkanların özellikleri Ders kitabı Bölüm 11 ve Bölüm 16 Anlatım
10 Sıcaklık ve ideal gazlar Ders kitabı Bölüm 17 Anlatım
11 Isı akışı ve termodinamiğin birinci kanunu Ders kitabı Bölüm 18 Anlatım
12 Manyetik alanın etkileri Ders kitabı Bölüm 28 Anlatım
13 Faraday kanunu Ders kitabı Bölüm 30 Anlatım
14 Manyetizma Ders kitabı Bölüm 31 Anlatım
15 Alternatif Akım Ders kitabı Bölüm 33 Anlatım
16-17 Final Sınavı Ders notları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar