DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Chemistry For Engineers AEN   155 1 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Kadir AYDIN
Dersi Verenler
UzmanCEYLA ÖZGÜR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere madde ve kimya ilişkisi ile kimyasal kanun ve kavramları öğretmek. Öğrencilere formül ve denklemlerle ilgili hesaplamaları öğretmek. Öğrencilere madde ve malzemenin yapısını ve yapısında meydana gelen değişimleri öğretmek. Öğrencilerin ihtiyacı olan çözeltileri hazırlayabilmelerini sağlamak ve çözeltilerin özelliklerini öğretmek.
Dersin İçeriği
Giriş (madde, metrik sistem, kimyasal hesaplamalar). Kimyasal denklemler ve sayısal ilişkiler (mol kavramı, formül çıkarımı, kimyasal denklemler). gazlar (Boyle Yasası, Charles yasası, ideal gaz yasası, gaz kinetik teorileri, gerçek gazlar). Katılar (kristaller, metallerin kristal yapıları). Sıvılar ve çözeltiler. Kimyasal kinetikler ve kimyasal denklik. Asitler ve bazlar (Arrhenius konsepti, hidroliz, suyun iyonizasyonu, pH, as,t-baz titrasyonları). Elektro-kimya. Atomik yapı. Kimyasal bağlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Madde, Karışım, Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
2) Atom, Molekül, Element, Bileşik, Periyodik Tablo
3) Atom Numarası, Kütle ve izotoplar, Moleküler Kütle, Ampirik ve Moleküler Formüller
4) İnorganik Bileşikler, Kimyasal Denklermler ve Tepkimeler, Çözelti Derişimleri, Asit-baz Titrasyonları
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
2
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
X
3
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
X
4
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
X
5
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlama ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olma
X
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
X
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
X
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Tanımlar Ders Notları Anlatım
2 Madde ve Karışımlar Ders Notları Anlatım
3 Fiziksel ve Kimyasal Özellikler Ders Notları Anlatım
4 Atomlar, Moleküller ve iyonlar Ders Notları Anlatım
5 Elementler ve periyodik tablo Ders Notları Anlatım
6 Atom numarası ve izotoplar Ders Notları Anlatım
7 Moleküler kütle Ders Notları Anlatım
8 Ara Sınav Ders notları Yazılı Sınav
9 Moleküler ve Ampirik formüller Ders Notları Anlatım
10 İnorganik bileşikler Ders Notları Anlatım
11 Kimyasal denklemler ve reaksiyonlar Ders Notları Anlatım
12 Derişim ve çözeltiler Ders Notları Anlatım
13 Çözeltilerde Seyreltme Ders Notları Anlatım
14 Asit Baz titrasyonları Ders Notları Anlatım
15 Ders özeti Ders Notları Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar