DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Engineering Mechanics I (Statics) AEN   156 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Kadir AYDIN
Dersi Verenler
Prof. Dr.ALİ KESKİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Statik dersi öğrencilere; vektör cebri, bir maddesel noktanın ve rijit bir cismin dengesini (düzlemde ve uzayda), bileşke kuvvet ve kuvvet bileşenlerini, kuvvet ve momentin tanımı, kafes sistemleri ve iç kuvvetleri öğretmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Statiğin temel ilkeleri, kuvvet vektörleri, bileşen ve bileşke kuvvet, moment ve kuvvet çiftleri, statik denge, eşdeğer kuvvet sistemleri, serbest cisim diyagramı, iki ve üç boyutlu denge, kafes sistemler ve iç kuvvetler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler;
2) 1) Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulayabilme yeteneği kazanacaktır,
3) 2) kuvvetlerin etkisindeki rijit cisimlerin serbest cisim diyagramlarını çizebilecek ve analiz edebilecektir,
4) 3) herhangi bir kuvvet sisteminin etkisindeki rijit cisimlerin dengesini analiz edebilecektir,
5) 4) kafes sistemleri analiz edebilecektir,
6) 5) kuvvetler etkisindeki kirişlere ait iç kuvvetleri hesaplayabilecektir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
2
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
3
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
4
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
5
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlama ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olma
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Maddesel noktaların statiği. Maddesel noktanın dengesi. Uzay kuvvetler sistemi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
2 Maddesel noktaların statiği. Maddesel noktanın dengesi. Uzay kuvvetler sistemi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
3 Maddesel noktaların statiği. Maddesel noktanın dengesi. Uzay kuvvetler sistemi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
4 Maddesel noktaların statiği. Maddesel noktanın dengesi. Uzay kuvvetler sistemi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
5 Rijit cisimler. Eşdeğer kuvvet sistemleri. Rijit cisimlerin dengesi. İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
6 Rijit cisimler. Eşdeğer kuvvet sistemleri. Rijit cisimlerin dengesi. İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
7 Rijit cisimler. Eşdeğer kuvvet sistemleri. Rijit cisimlerin dengesi. İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
8 Arasınav Yazılı sınav
9 Yayılı kuvvetler. Ağırlık merkezleri. Taşıyıcı sistemler. Kiriş ve kablolar. İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
10 Yayılı kuvvetler. Ağırlık merkezleri. Taşıyıcı sistemler. Kiriş ve kablolar. İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
11 Yayılı kuvvetler. Ağırlık merkezleri. Taşıyıcı sistemler. Kiriş ve kablolar. İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
12 Yayılı kuvvetler. Ağırlık merkezleri. Taşıyıcı sistemler. Kiriş ve kablolar. İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
13 Alanların ve kütlelerin atalet momentleri. Sürtünme. Virtüel iş. İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
14 Alanların ve kütlelerin atalet momentleri. Sürtünme. Virtüel iş. İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
15 Alanların ve kütlelerin atalet momentleri. Sürtünme. Virtüel iş. İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
16-17 Final Yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
12