DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Dili II * TD   112 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Gökhan AKINBİNGÖL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GÖKHAN AKINBİNGÖL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Eski yazı okuma-yazma yeteneği kazandırmak.
Dersin İçeriği
Arap harflerini öğrenmek; Arapça, Farsça, Türkçe kelimeleri ayırdetmek. Osmanlı Türkçesiyle yazılmış metinleri okuyabilmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
2
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
3
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
4
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
5
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlama ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olma
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Osmanlıcada Farsça Unsurlar. Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Klavuzu
2 Sayılar, günler, aylar, vav-ı ma´dûle. Writing of scripts and joining boards.
3 Farsça Kelimelerin Yapısı. Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Klavuzu
4 Farsça İsimden Türemiş İsimler (ekler) Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Klavuzu
5 Farsça İsimden Türemiş Sıfatlar (ekler). Muharrem Ergin, Faruk Timurtaş, Osmanlı Türkçesi
6 Farsça Fiilden Türemiş İsim ve Sıfatlar. Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Klavuzu
7 Farsça Fiilden Türemiş İsim ve Sıfatlar. Cem Dilçin, Yeni Tarama Sözlüğü
8 Ara sınav.
9 Birleşik Sıfatlar ve Zarf Grupları. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca Ansiklopedik Lugat
10 İsim Tamlaması. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca Ansiklopedik Lugat
11 Sıfat Tamlaması. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca Ansiklopedik Lugat
12 Sıfat tamlamasında Uyum. Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Klavuzu
13 Atıf tamlaması, Kalıplaşmış Tamlamalar. Mertol Tulum, Osmanlı Türkçesi
14 Birleşik İsimler ve Sıfatlar, Farsça Terkiplerin Söz Diziminde Kullanılışı. Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Klavuzu
15 Birleşik İsimler ve Sıfatlar, Farsça Terkiplerin Söz Diziminde Kullanılışı. Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Klavuzu
16-17 Yarıyıl sonu sınavları.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Faruk K. Timurtaş, Osmanlı Türkçesi grameri, alfa yay., Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu, Mertol Tulum, Osmanlı Türkçesine Giriş, AÜ. AÖF. Yay. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca Ansiklopedik Lugat, AK Yay. Cem Dilçin, Yeni Tarama Sözlüğü, TDK Yay.