DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş ve Güvenlik kültürü Ders notu ve referans kaynaklar
2 İş sağlığı güvenliği kültürü Ders notu ve referans kaynaklar
3 İş sağlığı ve güvenliği tanımı, tarihsel gelişimi ve önemi Ders notu ve referans kaynaklar
4 İş sağlığı ve güvenliğinin genel prensipleri Ders notu ve referans kaynaklar
5 İş kazaları ve meslek hastalıklarının tarihçesi, istatistiki bilgiler Ders notu ve referans kaynaklar
6 Çalışma ortamı gözetimi Ders notu ve referans kaynaklar
7 İş hijyeni Ders notu ve referans kaynaklar
8 Ara Sınav Ders notu ve referans kaynaklar
9 Sağlık gözetimi Ders notu ve referans kaynaklar
10 Meslek hastalıkları, işle ilgili hastalıklar Ders notu ve referans kaynaklar
11 Meslek hastalıkları, işle ilgili hastalıklar Ders notu ve referans kaynaklar
12 Meslek hastalıkları, işle ilgili hastalıklar Ders notu ve referans kaynaklar
13 Meslek hastalıkları, işle ilgili hastalıklar Ders notu ve referans kaynaklar
14 Psikososyal risk etmenleri Ders notu ve referans kaynaklar
15 Final sınavı Ders notu ve referans kaynaklar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar