DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Moleküller Biyokimya BMS   327 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Dilek SÖNMEZER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere bilim ve bilimsel araştırma kavramlarını, biyolojinin temel kavramlarını öğretmek ve ayrıca öğrencilerin biyoloji ve onun uygulama alanları hakkında genel bir bakış açısına sahip olmalarını sağlamak
Dersin İçeriği
"Aminoasitler, peptidler, proteinler, enzimler, koenzimler, nükleik asitler, karbohidratlar ve lipitlerin isimlendirmeleri, yapı ve işlevleri konuları yer alacaktır. "

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Canlıyı oluşturan kimyasal yapıları moleküler düzeyde kavrayabilme
2) Canlılarda suyun ve minerallerin önemini ilişkilendirebilme
3) Biyomolekül yapısı ve fonksiyonel gruplar ile canlının fiziksel özellikleri arasındaki ilişkiyi tanımlayabilme
4) Enzimatik reaksiyonların kinetiğini açıklayabilme
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1- Tıp ve tıp teknolojileri alanında karşılaşılan bilimsel problemlere; matematik, fen ve mühendislik bilimlerinin teknik yaklaşımlarını uygulayarak problemleri çözüme ulaştırabilme, 2-Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş
X
2
1- Biyomedikal mühendisliğiyle ilgili problemleri tanımlama. 2. Biyomedikal mühendisliğiyle ilgili problemleri modelleme.
X
3
1-Verileri çözümleme, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlayabilme
X
4
1-Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme,2-Bağımsız davranma, öncelikleri belirleme ve yaratıcılık becerisi,
X
5
1-Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyebilme ve tasarlayabilme, 2-Biyomedikal Mühendisliği alanında ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları farkında olma
X
6
1-Mühendislik bakış açısıyla tıp doktorunun bilimsel çalışmalarındaki problemlerini ve isteklerini anlayabilme,
X
7
1-Fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade etme, 2-Disiplinler arası takım çalışması yapabilme
X
8
1-Biyomedikal Mühendisliğinde kalibrasyon ve kalite güvence sistemleri konularında bilinç sahibi olabilme, 2-Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyomoleküllerin kimyasal bileşimleri, fonksiyonel grupları, konfigurasyon ve konformasyonları, sulu çözeltiler İlgili konunun okunması Anlatım
Gösteri
2 Proteinlerdeki aminoasitler İlgili konunun okunması Anlatım
Gösteri
3 Aminoasitlerde optik aktivite ve standart olmayan aminoasitler İlgili konunun okunması Anlatım
Gösteri
4 Proteinlerin 3 boyutlu yapıları İlgili konunun okunması Anlatım
Gösteri
5 Protein yapı karakterizasyonu İlgili konunun okunması Anlatım
Gösteri
6 Enzimlerin genel özellikleri ve isimlendirilmeleri, enzimatik reaksiyonlar ve katalitik mekanizma İlgili konunun okunması Anlatım
Gösteri
7 Monosakkarit ve polisakkaritler İlgili konunun okunması Anlatım
Gösteri
8 Ara sınav İlgili konunun okunması Yazılı Sınav
9 Monosakkarit ve polisakkaritler İlgili konunun okunması Anlatım
Gösteri
10 Glikolipit ve glikoproteinler İlgili konunun okunması Anlatım
Gösteri
11 Nükleik asitlerin kovalent yapıları İlgili konunun okunması Anlatım
Gösteri
12 Lipidlerin sınıflandırılmaları ve işlevleri İlgili konunun okunması Anlatım
Gösteri
13 Biyolojik membranlar ve lipoproteinler İlgili konunun okunması Anlatım
Gösteri
14 Vitaminler, sınıflandırılmaları, kimyasal yapıları ve işlevleri İlgili konunun okunması Anlatım
Gösteri
15 Final sınavı İlgili konunun okunması Yazılı Sınav
16-17

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar