DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Moleküller Biyokimya BMS   327 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Dilek SÖNMEZER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere bilim ve bilimsel araştırma kavramlarını, biyolojinin temel kavramlarını öğretmek ve ayrıca öğrencilerin biyoloji ve onun uygulama alanları hakkında genel bir bakış açısına sahip olmalarını sağlamak
Dersin İçeriği
"Aminoasitler, peptidler, proteinler, enzimler, koenzimler, nükleik asitler, karbohidratlar ve lipitlerin isimlendirmeleri, yapı ve işlevleri konuları yer alacaktır. "

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Canlıyı oluşturan kimyasal yapıları moleküler düzeyde kavrayabilme
2) Canlılarda suyun ve minerallerin önemini ilişkilendirebilme
3) Biyomolekül yapısı ve fonksiyonel gruplar ile canlının fiziksel özellikleri arasındaki ilişkiyi tanımlayabilme
4) Enzimatik reaksiyonların kinetiğini açıklayabilme
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)